Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Kopani - Stender
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Zoretić - Juračić (14) 3 NT N 8 = 400   50,00% 50,00%
17 Zoretić - Juračić (14) 2 E 7 -1 50   31,25% 40,63%
18 Zoretić - Juračić (14) 2 S J +2 170   87,50% 56,25%
19 Kesić - Vukelić (2) 1 NT N K +1 120   68,75% 59,38%
20 Kesić - Vukelić (2) 4 W K +3  710 18,75% 51,25%
21 Kesić - Vukelić (2) 2 W 8 -1 50   37,50% 48,96%
22 Marušić - Matković (6) 1 NT S Q -2  100 25,00% 45,54%
23 Marušić - Matković (6) 3 NT S Q +1 630   100,00% 52,34%
24 Marušić - Matković (6) 4 W A -1 50   93,75% 56,94%
25 Ladić - Butković M. (10) 4 N 6 -2  100 75,00% 58,75%
26 Ladić - Butković M. (10) 3 E 4 -1 100   56,25% 58,52%
27 Ladić - Butković M. (10) 4 N A +1 450   68,75% 59,38%
28 Komnenović - Rendić (19) 4 S K = 130   87,50% 61,54%
29 Komnenović - Rendić (19) 1 NT N 2 +2 150   75,00% 62,50%
30 Komnenović - Rendić (19) 2 E K -1 50   31,25% 60,42%
31 Žorž - Andrijašević (22) 3 E 2 -3 150   37,50% 58,98%
32 Žorž - Andrijašević (22) 3 NT N 6 = 400   100,00% 61,40%
33 Žorž - Andrijašević (22) 1 S 10 +2 140   75,00% 62,15%
1 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 E A -1 50   62,50% 62,17%
2 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 S 9 = 620   12,50% 59,69%
3 Kos - Gruić-Grmuša (12) 2 N K +2 130   75,00% 60,42%
4 Serdinšek - Ujčić (20) 6 S 2 = 1370   81,25% 61,36%
5 Serdinšek - Ujčić (20) 2 N J +2 170   62,50% 61,41%
6 Serdinšek - Ujčić (20) 3 NT W 3 +1  630 0,00% 58,85%
7 Šegrt - Kancijanić (17) 4 N A = 620   75,00% 59,50%
8 Šegrt - Kancijanić (17) 4 N 3 = 420   68,75% 59,86%
9 Šegrt - Kancijanić (17) 4 S A -2  100 6,25% 57,87%
                250,00