Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Blažević - Vila
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Kesić - Vukelić (2) 2 S K +2 170   18,75% 18,75%
14 Kesić - Vukelić (2) 3 W A -2 100   50,00% 34,38%
15 Kesić - Vukelić (2) 4 E J =  420 6,25% 25,00%
16 Marušić - Matković (6) 3 NT N 8 +1 430   81,25% 39,06%
17 Marušić - Matković (6) 4 N 9 = 420   87,50% 48,75%
18 Marušić - Matković (6) 4 S J = 130   50,00% 48,96%
19 Ladić - Butković M. (10) 1 NT N K = 90   25,00% 45,54%
20 Ladić - Butković M. (10) 5 W K =  650 50,00% 46,09%
21 Ladić - Butković M. (10) 1 NT N 3 +2 150   87,50% 50,69%
22 Komnenović - Rendić (19) 1 NT S Q = 90   68,75% 52,50%
23 Komnenović - Rendić (19) 4 S 3 = 620   62,50% 53,41%
24 Komnenović - Rendić (19) 4 W 3 -1 50   93,75% 56,77%
25 Žorž - Andrijašević (22) 4 S A -1  50 100,00% 60,10%
26 Žorž - Andrijašević (22) 1 NT W 10 -1 100   56,25% 59,82%
27 Žorž - Andrijašević (22) 4 N 2 +1 450   68,75% 60,42%
28 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 W A -2 100   62,50% 60,55%
29 Kos - Gruić-Grmuša (12) 2 S 2 +2 130   50,00% 59,93%
30 Kos - Gruić-Grmuša (12) 4 E K -3 150   100,00% 62,15%
31 Serdinšek - Ujčić (20) 3 NT N 10 +2 660   100,00% 64,14%
32 Serdinšek - Ujčić (20) 2 S K +1 140   75,00% 64,69%
33 Serdinšek - Ujčić (20) 3 W 4 -1 50   62,50% 64,58%
1 Šegrt - Kancijanić (17) 4 W 3 -1 50   62,50% 64,49%
2 Šegrt - Kancijanić (17) 3 NT S 7 +1 630   37,50% 63,32%
3 Šegrt - Kancijanić (17) 5 N K -2  100 12,50% 61,20%
4 Ravlić - Škreblin (1) 3 NT N J +3 690   43,75% 60,50%
5 Ravlić - Škreblin (1) 2 N J +2 170   62,50% 60,58%
6 Ravlić - Škreblin (1) 3 NT W 4 =  600 18,75% 59,03%
                255,00