Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Fabijanić - Žagar
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
10 Marušić - Matković (6) 3 NT S Q +1 630   56,25% 56,25%
11 Marušić - Matković (6) 3 W 7 +1  170 50,00% 53,13%
12 Marušić - Matković (6) 3 NT W 3 =  400 0,00% 35,42%
13 Ladić - Butković M. (10) 3 S K +1 170   18,75% 31,25%
14 Ladić - Butković M. (10) 3 S A = 110   75,00% 40,00%
15 Ladić - Butković M. (10) 1 E Q +3  170 37,50% 39,58%
16 Komnenović - Rendić (19) 3 NT N 8 +1 430   81,25% 45,54%
17 Komnenović - Rendić (19) 4 N 9 = 420   87,50% 50,78%
18 Komnenović - Rendić (19) 4 S 10 = 130   50,00% 50,69%
19 Žorž - Andrijašević (22) 1 NT N K +3 180   100,00% 55,63%
20 Žorž - Andrijašević (22) 4 W K =  620 62,50% 56,25%
21 Žorž - Andrijašević (22) 2 W K -3 150   87,50% 58,85%
22 Kos - Gruić-Grmuša (12) 2 W A -2 200   100,00% 62,02%
23 Kos - Gruić-Grmuša (12) 3 NT S 2 -2  200 6,25% 58,04%
24 Kos - Gruić-Grmuša (12) 3 W 2 =  140 75,00% 59,17%
25 Serdinšek - Ujčić (20) 4 N 6 -2  100 75,00% 60,16%
26 Serdinšek - Ujčić (20) 2 W 9 =  110 31,25% 58,46%
27 Serdinšek - Ujčić (20) 4 S K +1 450   68,75% 59,03%
28 Šegrt - Kancijanić (17) 4 W A -2 100   62,50% 59,21%
29 Šegrt - Kancijanić (17) 2 NT E A -3 300   100,00% 61,25%
30 Šegrt - Kancijanić (17) 4 E K -2 100   75,00% 61,90%
31 Ravlić - Škreblin (1) 3 S 9 +2 150   37,50% 60,80%
32 Ravlić - Škreblin (1) 2 S Q = 110   43,75% 60,05%
33 Ravlić - Škreblin (1) 2 NT E 3 =  120 37,50% 59,11%
1 Skitarelić - Cetina (3) 3 NT E 4 =  400 0,00% 56,75%
2 Skitarelić - Cetina (3) 4 N A +1 650   75,00% 57,45%
3 Skitarelić - Cetina (3) 3 N K +1 130   75,00% 58,10%
                251,00