Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Serdinšek - Ujčić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
28 Peroš - Starčević (16) 4 x W A -2 300   0,00 0,00%
29 Peroš - Starčević (16) 2 S 9 +2 130   8,00 25,00%
30 Peroš - Starčević (16) 3 NT W 10 -1 50   11,00 39,58%
1 Kvajo - Poklepović (7) 4 E 3 -3 150   0,00 29,69%
2 Kvajo - Poklepović (7) 4 N K +1 650   4,00 28,75%
3 Kvajo - Poklepović (7) 3 N K +1 130   4,00 28,13%
7 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 N A = 620   4,00 27,68%
8 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 S A -1  50 13,00 34,38%
9 Gudac V. - Gudac P. (11) 3 S 8 +1 170   3,00 32,64%
13 Dupor - Mastrović (18) 3 NT W J -5 500   6,00 33,13%
14 Dupor - Mastrović (18) 3 N 9 -1  50 14,00 38,07%
15 Dupor - Mastrović (18) 4 E J -2 100   0,00 34,90%
19 Katnić Z. - Katnić M. (9) 1 NT N K +1 120   5,00 34,62%
20 Katnić Z. - Katnić M. (9) 3 W K +2  200 3,00 33,48%
21 Katnić Z. - Katnić M. (9) 2 W K -2 100   6,00 33,75%
25 Fabijanić - Žagar (5) 4 N 6 -2  100 4,00 33,20%
26 Fabijanić - Žagar (5) 2 W 9 =  110 11,00 35,29%
27 Fabijanić - Žagar (5) 4 S K +1 450   5,00 35,07%
31 Blažević - Vila (4) 3 NT N 10 +2 660   0,00 33,22%
32 Blažević - Vila (4) 2 S K +1 140   4,00 32,81%
33 Blažević - Vila (4) 3 W 4 -1 50   6,00 33,04%
4 Kopani - Stender (8) 6 S 2 = 1370   3,00 32,39%
5 Kopani - Stender (8) 2 N J +2 170   6,00 32,61%
6 Kopani - Stender (8) 3 NT W 3 +1  630 16,00 35,42%
10 Adamović - Frančić (21) 3 NT S Q = 600   15,00 37,75%
11 Adamović - Frančić (21) 4 E A +1  450 13,00 39,42%
12 Adamović - Frančić (21) 1 NT W 7 -2 100   8,00 39,81%
                172,00