Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Šegrt - Kancijanić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Jovančević - Žilić (13) 4 S 4 -2  100 25,00% 25,00%
26 Jovančević - Žilić (13) 4 E A -2 200   18,75% 21,88%
27 Jovančević - Žilić (13) 4 S K +2 480   0,00% 14,58%
31 Peroš - Starčević (16) 6 S A -1  100 87,50% 32,81%
32 Peroš - Starčević (16) 4 N 10 -3  150 100,00% 46,25%
33 Peroš - Starčević (16) 3 E 3 =  110 50,00% 46,88%
4 Kvajo - Poklepović (7) 6 NT S 7 = 1440   0,00% 40,18%
5 Kvajo - Poklepović (7) 2 N J +2 170   37,50% 39,84%
6 Kvajo - Poklepović (7) 3 NT W 2 -1 100   18,75% 37,50%
10 Gudac V. - Gudac P. (11) 3 NT S 8 +1 630   43,75% 38,13%
11 Gudac V. - Gudac P. (11) 5 N 3 -1  50 31,25% 37,50%
12 Gudac V. - Gudac P. (11) 3 NT W K -3 150   18,75% 35,94%
16 Dupor - Mastrović (18) 3 NT N 2 -1  50 87,50% 39,90%
17 Dupor - Mastrović (18) 2 W K -1 50   68,75% 41,96%
18 Dupor - Mastrović (18) 4 S K = 130   50,00% 42,50%
22 Katnić Z. - Katnić M. (9) 2 S Q +2 170   12,50% 40,63%
23 Katnić Z. - Katnić M. (9) 4 S 7 = 620   37,50% 40,44%
24 Katnić Z. - Katnić M. (9) 3 W 6 +1  170 43,75% 40,63%
28 Fabijanić - Žagar (5) 4 W A -2 100   37,50% 40,46%
29 Fabijanić - Žagar (5) 2 NT E A -3 300   0,00% 38,44%
30 Fabijanić - Žagar (5) 4 E K -2 100   25,00% 37,80%
1 Blažević - Vila (4) 4 W 3 -1 50   37,50% 37,78%
2 Blažević - Vila (4) 3 NT S 7 +1 630   62,50% 38,86%
3 Blažević - Vila (4) 5 N K -2  100 87,50% 40,89%
7 Kopani - Stender (8) 4 N A = 620   25,00% 40,25%
8 Kopani - Stender (8) 4 N 3 = 420   31,25% 39,90%
9 Kopani - Stender (8) 4 S A -2  100 93,75% 41,90%
                181,00