Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Skitarelić - Cetina
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
19 Adamović - Frančić (21) 1 NT N K +1 120   5,00 31,25%
20 Adamović - Frančić (21) 5 x N A -1  200 3,00 25,00%
21 Adamović - Frančić (21) 1 NT N 7 -2  200 15,00 47,92%
25 Brković E. - Brković N. (15) 4 N 6 -3  150 9,00 50,00%
26 Brković E. - Brković N. (15) 3 NT W 8 -3 300   0,00 40,00%
27 Brković E. - Brković N. (15) 5 S 5 -1  50 14,00 47,92%
31 Jovančević - Žilić (13) 5 N 8 -3  300 16,00 55,36%
32 Jovančević - Žilić (13) 2 S 7 = 110   9,00 55,47%
33 Jovančević - Žilić (13) 4 S 9 -3  150 13,00 58,33%
4 Peroš - Starčević (16) 3 NT N J +3 690   9,00 58,13%
5 Peroš - Starčević (16) 4 N 5 -2  200 16,00 61,93%
6 Peroš - Starčević (16) 1 NT W 4 +3  180 9,00 61,46%
10 Kvajo - Poklepović (7) 3 NT S 8 +1 630   7,00 60,10%
11 Kvajo - Poklepović (7) 5 E A =  450 13,00 61,61%
12 Kvajo - Poklepović (7) 3 NT W J -3 150   3,00 58,75%
16 Gudac V. - Gudac P. (11) 2 NT N 4 = 120   10,00 58,98%
17 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 N 8 = 420   2,00 56,25%
18 Gudac V. - Gudac P. (11) 5 N A -1  100 15,00 58,33%
22 Dupor - Mastrović (18) 1 S Q = 70   9,00 58,22%
23 Dupor - Mastrović (18) 4 N 3 = 620   6,00 57,19%
24 Dupor - Mastrović (18) 4 W 5 =  420 13,00 58,33%
28 Katnić Z. - Katnić M. (9) 4 W A -1 50   13,00 59,38%
29 Katnić Z. - Katnić M. (9) 2 NT N 5 -1  100 15,00 60,87%
30 Katnić Z. - Katnić M. (9) 3 W 10 -1 50   11,00 61,20%
1 Fabijanić - Žagar (5) 3 NT E 4 =  400 16,00 62,75%
2 Fabijanić - Žagar (5) 4 N A +1 650   4,00 61,30%
3 Fabijanić - Žagar (5) 3 N K +1 130   4,00 59,95%
                259,00