Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Zoretić - Juračić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Kopani - Stender (8) 3 NT N 8 = 400   8,00 50,00%
17 Kopani - Stender (8) 2 E 7 -1 50   11,00 59,38%
18 Kopani - Stender (8) 2 S J +2 170   2,00 43,75%
22 Adamović - Frančić (21) 2 E A +1  140 14,00 54,69%
23 Adamović - Frančić (21) 4 N 2 = 620   6,00 51,25%
24 Adamović - Frančić (21) 4 W A =  420 13,00 56,25%
28 Brković E. - Brković N. (15) 4 W A -1 50   13,00 59,82%
29 Brković E. - Brković N. (15) 1 NT E 5 -2 200   2,00 53,91%
30 Brković E. - Brković N. (15) 4 E 10 -1 50   11,00 55,56%
1 Jovančević - Žilić (13) 4 E A -1 50   6,00 53,75%
2 Jovančević - Žilić (13) 3 NT S 3 +1 630   10,00 54,55%
3 Jovančević - Žilić (13) 5 N K -1  50 9,00 54,69%
7 Peroš - Starčević (16) 5 x W A -1 200   11,00 55,77%
8 Peroš - Starčević (16) 4 N Q = 420   5,00 54,02%
9 Peroš - Starčević (16) 4 S 4 = 420   0,00 50,42%
13 Kvajo - Poklepović (7) 4 x S 10 = 790   0,00 47,27%
14 Kvajo - Poklepović (7) 4 W K -3 150   2,00 45,22%
15 Kvajo - Poklepović (7) 4 W J =  420 15,00 47,92%
19 Gudac V. - Gudac P. (11) 1 NT N K +1 120   5,00 47,04%
20 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 W K +3  710 13,00 48,75%
21 Gudac V. - Gudac P. (11) 1 NT N 6 +2 150   2,00 47,02%
25 Dupor - Mastrović (18) 4 N 6 -3  150 9,00 47,44%
26 Dupor - Mastrović (18) 3 NT W 5 -2 200   3,00 46,20%
27 Dupor - Mastrović (18) 6 N Q -2  100 16,00 48,44%
31 Katnić Z. - Katnić M. (9) 5 N 10 = 600   3,00 47,25%
32 Katnić Z. - Katnić M. (9) 4 S 4 -2  100 12,00 48,32%
33 Katnić Z. - Katnić M. (9) 2 x S 6 = 470   2,00 46,99%
                203,00