Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Kesić - Vukelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
13 Blažević - Vila (4) 2 S K +2 170   81,25% 81,25%
14 Blažević - Vila (4) 3 W A -2 100   50,00% 65,63%
15 Blažević - Vila (4) 4 E J =  420 93,75% 75,00%
19 Kopani - Stender (8) 1 NT N K +1 120   31,25% 64,06%
20 Kopani - Stender (8) 4 W K +3  710 81,25% 67,50%
21 Kopani - Stender (8) 2 W 8 -1 50   62,50% 66,67%
25 Adamović - Frančić (21) 4 x N 6 -2  300 87,50% 69,64%
26 Adamović - Frančić (21) 2 x N J -3  800 100,00% 73,44%
27 Adamović - Frančić (21) 4 N J = 420   75,00% 73,61%
31 Brković E. - Brković N. (15) 5 S Q = 600   18,75% 68,13%
32 Brković E. - Brković N. (15) 1 x E A =  140 87,50% 69,89%
33 Brković E. - Brković N. (15) 3 x S 9 -2  300 100,00% 72,40%
4 Jovančević - Žilić (13) 6 NT S 4 -1  100 100,00% 74,52%
5 Jovančević - Žilić (13) 3 NT x E 2 -5 1100   0,00% 69,20%
6 Jovančević - Žilić (13) 3 NT W 2 =  600 81,25% 70,00%
10 Peroš - Starčević (16) 3 NT S 8 +1 630   43,75% 68,36%
11 Peroš - Starčević (16) 5 N A -1  50 31,25% 66,18%
12 Peroš - Starčević (16) 3 NT W J -2 100   50,00% 65,28%
16 Kvajo - Poklepović (7) 3 NT N 3 -1  50 87,50% 66,45%
17 Kvajo - Poklepović (7) 3 x W 7 -2 300   37,50% 65,00%
18 Kvajo - Poklepović (7) 3 S J +1 130   50,00% 64,29%
22 Gudac V. - Gudac P. (11) 1 NT S Q = 90   31,25% 62,78%
23 Gudac V. - Gudac P. (11) 3 NT S 2 -2  200 93,75% 64,13%
24 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 W 2 =  420 81,25% 64,84%
28 Dupor - Mastrović (18) 4 W A -2 100   37,50% 63,75%
29 Dupor - Mastrović (18) 2 S 2 = 90   75,00% 64,18%
30 Dupor - Mastrović (18) 3 NT W 3 -2 100   25,00% 62,73%
                271,00