Ponedjeljak
21.01.2019.

par: Marušić - Matković
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
10 Fabijanić - Žagar (5) 3 NT S Q +1 630   43,75% 43,75%
11 Fabijanić - Žagar (5) 3 W 7 +1  170 50,00% 46,88%
12 Fabijanić - Žagar (5) 3 NT W 3 =  400 100,00% 64,58%
16 Blažević - Vila (4) 3 NT N 8 +1 430   18,75% 53,13%
17 Blažević - Vila (4) 4 N 9 = 420   12,50% 45,00%
18 Blažević - Vila (4) 4 S J = 130   50,00% 45,83%
22 Kopani - Stender (8) 1 NT S Q -2  100 75,00% 50,00%
23 Kopani - Stender (8) 3 NT S Q +1 630   0,00% 43,75%
24 Kopani - Stender (8) 4 W A -1 50   6,25% 39,58%
28 Adamović - Frančić (21) 4 W A -1 50   81,25% 43,75%
29 Adamović - Frančić (21) 3 S 7 -1  100 93,75% 48,30%
30 Adamović - Frančić (21) 4 W 10 =  420 100,00% 52,60%
1 Brković E. - Brković N. (15) 2 x S 3 -2  300 87,50% 55,29%
2 Brković E. - Brković N. (15) 3 NT S 10 +2 660   0,00% 51,34%
3 Brković E. - Brković N. (15) 4 x S 9 -1  100 87,50% 53,75%
7 Jovančević - Žilić (13) 5 W A -1 100   87,50% 55,86%
8 Jovančević - Žilić (13) 4 N Q -1  50 81,25% 57,35%
9 Jovančević - Žilić (13) 2 S A +2 170   18,75% 55,21%
13 Peroš - Starčević (16) 5 x W J -1 200   50,00% 54,93%
14 Peroš - Starčević (16) 3 W A =  110 100,00% 57,19%
15 Peroš - Starčević (16) 2 E J +2  170 62,50% 57,44%
19 Kvajo - Poklepović (7) 3 N 9 -2  100 100,00% 59,38%
20 Kvajo - Poklepović (7) 6 E A -1 100   0,00% 56,79%
21 Kvajo - Poklepović (7) 1 NT N 5 -1  100 75,00% 57,55%
25 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 x N 6 -2  300 87,50% 58,75%
26 Gudac V. - Gudac P. (11) 2 W 9 =  110 68,75% 59,13%
27 Gudac V. - Gudac P. (11) 4 S 2 +1 450   31,25% 58,10%
                251,00