Ponedjeljak
07.01.2019.

par: Butković M. - Ladić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
10 Erceg - Doričić (4) 3 S 8 +1 170   12,50% 12,50%
11 Erceg - Doričić (4) 5 x E Q =  550 0,00% 6,25%
12 Erceg - Doričić (4) 4 W 5 =  420 18,75% 10,42%
13 Kobas - Kovačević (10) 2 N 4 +1 140   50,00% 20,31%
14 Kobas - Kovačević (10) 2 E 2 +1  140 81,25% 32,50%
15 Kobas - Kovačević (10) 1 NT E 10 +2  150 12,50% 29,17%
16 Peroš - Starčević (17) 1 W A +3  170 87,50% 37,50%
17 Peroš - Starčević (17) 3 NT N 6 +2 460   75,00% 42,19%
18 Peroš - Starčević (17) 3 NT W J +3  490 25,00% 40,28%
19 Marušić - Matković (7) 3 W 2 -1 100   62,50% 42,50%
20 Marušić - Matković (7) 4 N J +2 680   81,25% 46,02%
21 Marušić - Matković (7) 4 E 10 =  420 12,50% 43,23%
22 Adamović - Frančić (11) 3 N 3 -1  50 0,00% 39,90%
23 Adamović - Frančić (11) 3 E A =  140 37,50% 39,73%
24 Adamović - Frančić (11) 4 E 5 =  420 31,25% 39,17%
25 Katnić M. - Žagar (8) 3 NT E A +1  630 6,25% 37,11%
26 Katnić M. - Žagar (8) 3 N Q -2  200 6,25% 35,29%
27 Katnić M. - Žagar (8) 3 S Q +1 170   56,25% 36,46%
28 Bulajić - Skitarelić (13) 5 S Q +1 680   31,25% 36,18%
29 Bulajić - Skitarelić (13) PASS N   0  75,00% 38,13%
30 Bulajić - Skitarelić (13) 2 N 7 = 110   81,25% 40,18%
31 Serdinšek - Ujčić (15) 3 S 4 +1 130   62,50% 41,19%
32 Serdinšek - Ujčić (15) 4 N 10 -3  150 12,50% 39,95%
33 Serdinšek - Ujčić (15) 2 W 2 +3  200 100,00% 42,45%
1 Gruić-Grmuša - Mastrović (18) 2 NT S Q -3  150 0,00% 40,75%
2 Gruić-Grmuša - Mastrović (18) 2 x E 7 -1 100   43,75% 40,87%
3 Gruić-Grmuša - Mastrović (18) 2 E 2 =  110 31,25% 40,51%
                175,00