Četvrtak
14.12.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 2 

dealer: E
NS
NORTH
pik 9 5
herc K 3
karo K 6 4
tref K J 6 4 3 2
par: -1510
7 by E
WEST
pik K 7 6 3
herc A Q 9 8 7 5 2
karo
tref 8 5
EAST
pik A J 10 8
herc 4
karo A J 7 3 2
tref A Q 9
10
9 16
5
SOUTH
pik Q 4 2
herc J 10 6
karo Q 10 9 8 5
tref 10 7
NT
N 4 4 1 - 1
S 4 4 1 - 1
E 8 8 12 13 10
W 8 8 12 13 9
NSEW fr. NSEW
 420 3 1 -1
 510 1 -2 2
 980 1 -11 11

 

par   rezultat  
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Cetina - Kvajo Vila - Skitarelić 4 E 10 +3   510 -2 2
Kesić - Juračić Škreblin - Ravlić 6 E 10 =   980 -11 11
Peroš - Starčević Doričić - Butković V. 4 E 10 =   420 1 -1
Jovančević - Fabijanić Putić - Pozderac 4 W 4 =   420 1 -1
Katnić M. - Kauzlarić Kancijanić - Mastrović 4 E J =   420 1 -1