Četvrtak
14.12.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 1 

dealer: N
-
NORTH
pik 9 5
herc 8 5 4 3
karo A J 3 2
tref 9 8 7
par: -450
4 by E
WEST
pik A 7 6
herc K Q 2
karo 10 9 5
tref A K J 2
EAST
pik K J 8 3 2
herc A 9 7
karo K 8 4
tref Q 10
5
17 13
5
SOUTH
pik Q 10 4
herc J 10 6
karo Q 7 6
tref 6 5 4 3
NT
N 2 3 2 2 2
S 2 3 2 2 2
E 10 9 10 11 10
W 10 9 10 11 10
NSEW fr. NSEW
 450 5 0 0

 

par   rezultat  
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Cetina - Kvajo Vila - Skitarelić 4 E J +1   450 0 0
Kesić - Juračić Škreblin - Ravlić 4 E J +1   450 0 0
Peroš - Starčević Doričić - Butković V. 5 E J =   450 0 0
Jovančević - Fabijanić Putić - Pozderac 4 E 6 +1   450 0 0
Katnić M. - Kauzlarić Kancijanić - Mastrović 4 E J +1   450 0 0