Četvrtak
30.11.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 7 

dealer: S
ALL
NORTH
pik K 10 6 3
herc 3 2
karo K 10
tref K J 6 5 2
par: -2220
7NT by W
WEST
pik J 5
herc A K 10 9 4
karo J 9 3 2
tref 10 3
EAST
pik A
herc J 7
karo A Q 8 6 5 4
tref A Q 9 7
10
9 17
4
SOUTH
pik Q 9 8 7 4 2
herc Q 8 6 5
karo 7
tref 8 4
NT
N 3 - - 6 -
S 2 - - 6 -
E 9 13 13 6 13
W 9 13 13 6 13
NSEW fr. NSEW
 620 3 0 0
 630 1 0 0
 640 2 0 0

 

par   rezultat  
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Matković - Marušić Mastrović - Kancijanić 5 E 7 +1   620 0 0
Skitarelić - Erceg Katnić M. - Kauzlarić 5 E 9 +2   640 0 0
Vila - Cetina Ravlić - Škreblin 5 E 8 +1   620 0 0
Putić - Pozderac Doričić - Butković V. 3 NT E 4 +1   630 0 0
Gruić-Grmuša - Guščić Karnelutti - Komnenović 5 E 8 +2   640 0 0
Peroš - Starčević Žorž - Andrijašević 5 E 8 +1   620 0 0