Ponedjeljak
25.09.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 15 

dealer: S
NS
NORTH
pik J 8
herc K 10 9 5 2
karo A J 10 2
tref 10 8
par: -450
4 by W
WEST
pik 7
herc A J 8 7
karo 8 7 5
tref Q 9 7 5 3
EAST
pik A K Q 9 4 3 2
herc Q
karo K 3
tref K J 4
9
7 18
6
SOUTH
pik 10 6 5
herc 6 4 3
karo Q 9 6 4
tref A 6 2
NT
N 2 7 6 2 2
S 2 7 6 2 2
E 11 6 7 11 9
W 11 6 7 11 9
NSEW fr. NSEW
 450 4 62,50% 37,50%
 480 1 0,00% 100,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Kvajo Zoran - Poklepović Marin Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 4 E 3 +1   450 62,50% 37,50%
Jovančević Robert - Žilić Ivica Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 4 E 9 +1   450 62,50% 37,50%
Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen Glad Slavica - Suljagić Salih 4 E 4 +1   450 62,50% 37,50%
Doričić Jasna - Erceg Iva Peroš Gordana - Starčević Marijan 4 E 4 +2   480 0,00% 100,00%
Skitarelić Nenad - Vila Želimir Matković Lovro - Marušić Ozren 4 E 4 +1   450 62,50% 37,50%