Četvrtak
21.09.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 7 

dealer: S
ALL
NORTH
pik J 2
herc K 7 5 3 2
karo 8 3 2
tref A 7 6
par: -130
2 by W
WEST
pik A Q 6 3
herc J 10 8 6 4
karo Q
tref Q 10 9
EAST
pik 9 7 4
herc
karo A K J 10 7 4
tref 5 4 3 2
8
11 8
13
SOUTH
pik K 10 8 5
herc A Q 9
karo 9 6 5
tref K J 8
NT
N 4 3 6 4 5
S 4 3 7 4 5
E 9 10 6 8 8
W 9 10 6 8 8
NSEW fr. NSEW
100  2 4 -4
 130 1 -2 2
 150 1 -3 3
 170 1 -3 3

 

par   rezultat  
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Ravlić - Sclaunich Matković - Marušić 2 E 5 +3   150 -3 3
Jovančević - Žilić Cetina - Barbieri 2 W J -1 100   4 -4
Glavić - Fabijanić Starčević - Peroš 2 E 5 +2   170 -3 3
Škreblin - Erceg Kvajo - Poklepović 2 E 8 +2   130 -2 2
Glad - Suljagić Vila - Skitarelić 1 W J -1 100   4 -4