Ponedjeljak
11.09.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 10 

dealer: E
ALL
NORTH
pik 10 3
herc Q 5 4 3
karo 9 6 4
tref A Q J 10
par: -620
4 by E
WEST
pik Q 8 6 5 4 2
herc A 2
karo Q 7
tref 7 6 3
EAST
pik K 9
herc K J 7
karo A K J 5 3
tref K 8 5
9
8 18
5
SOUTH
pik A J 7
herc 10 9 8 6
karo 10 8 2
tref 9 4 2
NT
N 5 2 5 3 3
S 5 2 5 3 3
E 8 10 8 10 9
W 8 10 8 10 9
NSEW fr. NSEW
 620 1 100,00% 0,00%
 630 1 75,00% 25,00%
 650 3 25,00% 75,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Peroš Gordana - Starčević Marijan Butković Vedran - Lautar Orlando 4 W 3 =   620 100,00% 0,00%
Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter Jovančević Robert - Žilić Ivica 3 NT E 4 +1   630 75,00% 25,00%
Ravlić Tamara - Sclaunich Jane Glad Slavica - Suljagić Salih 4 E 10 +1   650 25,00% 75,00%
Karnelutti Ana - Kvajo Zoran Vila Želimir - Cetina Mate 4 E 10 +1   650 25,00% 75,00%
Doričić Jasna - Erceg Iva Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 4 E 10 +1   650 25,00% 75,00%