Ponedjeljak
10.07.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 7 

dealer: S
ALL
NORTH
pik 9 3
herc Q 3
karo A K 8 4 3
tref 10 7 6 4
par: 110
2 by S
WEST
pik A Q 5
herc 7 6 5 2
karo Q J 5
tref K J 9
EAST
pik 10 6 4
herc 10 9 8 4
karo 10 7 6 2
tref A 5
9
13 4
14
SOUTH
pik K J 8 7 2
herc A K J
karo 9
tref Q 8 3 2
NT
N 8 6 5 8 6
S 8 6 5 8 6
E 4 6 8 5 6
W 4 6 8 5 6
NSEW fr. NSEW
200  1 98,00% 2,00%
120  1 74,00% 26,00%
100  1 50,00% 50,00%
90  1 26,00% 74,00%
 100 1 2,00% 98,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Glavić Zoran - Fabijanić Dražen Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 3 E 9 -2 200   98,00% 2,00%
Erceg Iva - Žagar Boris Karnelutti Ana - Komnenović Irena 2 NT S 6 = 120   74,00% 26,00%
bye Doričić Jasna - Mihalović Luka -   0,00% 60,00%
Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 2 NT S 7 -1   100 2,00% 98,00%
Vila Želimir - Starčević Marijan Glad Slavica - Suljagić Salih 2 S 6 = 90   26,00% 74,00%
Žilić Ivica - Jovančević Robert Kvajo Zoran - Poklepović Marin 2 E J -1 100   50,00% 50,00%