Četvrtak
01.06.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


bord: 2 

dealer: E
NS
NORTH
pik K 10 8 3
herc K J 7 2
karo Q 9 7 3
tref Q
par: 650
5 by N
WEST
pik Q 6
herc A 4
karo 10 8 6 5
tref 8 6 5 4 3
EAST
pik 7 5
herc 10 6 5 3
karo K J 2
tref A K J 7
11
6 12
11
SOUTH
pik A J 9 4 2
herc Q 9 8
karo A 4
tref 10 9 2
NT
N 5 6 8 11 6
S 5 6 8 10 6
E 8 7 4 2 6
W 8 7 4 2 6
NSEW fr. NSEW
200  3 0 0
170  2 -1 1

 

par   rezultat  
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Erceg Iva - Žagar Boris Mihalović Luka - Kvajo Zoran 3 S A +2 200   0 0
Ravlić Tamara - Juračić Ivan Jovančević Robert - Žilić Ivica 3 S A +1 170   -1 1
Skitarelić Nenad - Vila Želimir Fućak Vida - Grbić Ivana 3 NT E 4 -4 200   0 0
Karnelutti Ana - Starčević Marijan Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 2 S 8 +3 200   0 0
Doričić Jasna - Butković Vedran Glad Slavica - Suljagić Salih 3 S A +1 170   -1 1