Ponedjeljak
15.05.2023.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


bord: 22 

dealer: E
EW
NORTH
pik K 5 2
herc 6 5
karo A J 9 6 5 4
tref Q 2
par: -500
5 by S
WEST
pik Q 9 4
herc J 2
karo 10 7 2
tref A 9 8 7 3
EAST
pik J 6 3
herc A K Q 10 9 7 4
karo K 8
tref 4
10
7 13
10
SOUTH
pik A 10 8 7
herc 8 3
karo Q 3
tref K J 10 6 5
NT
N 8 8 3 6 4
S 8 8 3 6 4
E 5 4 10 6 8
W 5 4 10 6 8
NSEW fr. NSEW
 140 1 100,00% 0,00%
 150 1 83,33% 16,67%
 170 3 50,00% 50,00%
 620 2 8,33% 91,67%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Hyrat - Baričević Serdinšek - Kauzlarić 4 E 3 =   620 8,33% 91,67%
Butković M. - Rex Kvajo - Mihalović 2 E Q +2   170 50,00% 50,00%
Peroš - Starčević Fabijanić - Glavić 3 E Q +1   170 50,00% 50,00%
Erceg - Žagar Vila - Skitarelić 4 E 8 =   620 8,33% 91,67%
Matković - Marušić Žilić - Jovančević 4 S J -3   150 83,33% 16,67%
Žorž - Andrijašević Komnenović - Karnelutti 3 E Q =   140 100,00% 0,00%
Glad - Suljagić Doričić - Butković V. 3 E Q +1   170 50,00% 50,00%