Četvrtak 08.02.2024.
1.
N
-
pik 954
herc 109876
karo 874
tref 94
par: -430
3NT by E
pik J7
herc QJ52
karo KJ52
tref K103
pik AQ8
herc K43
karo A1093
tref Q87
0
11 15
14
pik K10632
herc A
karo Q6
tref AJ652
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 2 4 3 - 4
W 1 4 3 - 3
2.
E
NS
pik J
herc AJ1076
karo AKJ2
tref 983
par: 140
1 by S
pik K9643
herc 832
karo 107
tref KQ2
pik 1085
herc K94
karo Q64
tref J765
14
8 6
12
pik AQ72
herc Q5
karo 9853
tref A104
tref karo herc pik NT
N 1 3 3 1 2
S 1 3 3 1 2
E - - - - -
W - - - - -
3.
S
EW
pik 9854
herc KJ
karo 10732
tref J105
par: 120
1NT by S
pik AK72
herc Q109
karo Q5
tref A643
pik 106
herc 5432
karo J94
tref K982
5
15 4
16
pik QJ3
herc A876
karo AK86
tref Q7
tref karo herc pik NT
N - 1 1 2 2
S - 1 1 2 2
E 1 - - - -
W 1 - - - -
4.
W
ALL
pik AK106
herc 75
karo J10954
tref 108
par: -130
2 by W
pik 3
herc QJ43
karo A
tref AKJ9764
pik J98542
herc 8
karo KQ72
tref Q2
8
15 8
9
pik Q7
herc AK10962
karo 863
tref 53
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 4 - 1 2 2
W 4 - 1 2 2
5.
N
NS
pik KQ8
herc J854
karo A75
tref 1052
par: -980
6 by E
pik AJ32
herc AQ73
karo KJ104
tref 8
pik 4
herc K1092
karo 32
tref AKQJ64
10
15 13
2
pik 109765
herc 6
karo Q986
tref 973
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 3 6 2 5
W 6 4 6 2 5
6.
E
EW
pik 96
herc AJ84
karo 732
tref KJ97
par: -100
4 by S
pik AK102
herc Q95
karo KJ
tref A852
pik QJ754
herc 106
karo 864
tref Q103
9
17 5
9
pik 83
herc K732
karo AQ1095
tref 64
tref karo herc pik NT
N - 3 3 - -
S - 3 3 - -
E 1 - - 3 1
W 1 - - 3 1
7.
S
ALL
pik J3
herc 953
karo 53
tref AJ10832
par: -140
3 by W
pik 86
herc AJ42
karo 1072
tref Q954
pik A109
herc KQ1086
karo AJ98
tref 6
6
7 14
13
pik KQ7542
herc 7
karo KQ64
tref K7
tref karo herc pik NT
N 2 - - 2 -
S 2 - - 2 -
E - 2 3 - 1
W - 2 3 - 1
8.
W
-
pik 73
herc KQJ752
karo Q8
tref J92
par: -420
4 by W
pik 10962
herc A106
karo J64
tref K86
pik AKQ5
herc 4
karo K1052
tref Q1073
9
8 14
9
pik J84
herc 983
karo A973
tref A54
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 4 3 - 4 3
W 4 3 - 4 3
9.
N
EW
pik J3
herc 8432
karo Q106432
tref 4
par: -660
5NT by E
pik AK86
herc KQ5
karo A87
tref 932
pik Q10752
herc A10976
karo 9
tref K8
3
16 9
12
pik 94
herc J
karo KJ5
tref AQJ10765
tref karo herc pik NT
N 1 2 - - -
S 1 2 - - -
E - - 5 5 5
W - - 5 5 -
10.
E
ALL
pik 7
herc AK9653
karo AK986
tref 2
par: 620
4 by S
pik 1052
herc J10
karo QJ102
tref Q1074
pik AK9843
herc 42
karo 543
tref A3
14
6 11
9
pik QJ6
herc Q87
karo 7
tref KJ9865
tref karo herc pik NT
N 2 3 4 - 3
S 2 3 4 - 3
E - - - 1 -
W - - - 1 -
11.
S
-
pik KJ94
herc K9
karo KJ3
tref AKJ4
par: 450
4 by S
pik 10852
herc A106
karo Q82
tref 972
pik A
herc J874
karo 107654
tref Q86
19
6 7
8
pik Q763
herc Q532
karo A9
tref 1053
tref karo herc pik NT
N 4 1 2 5 4
S 4 1 2 5 3
E - - - - -
W - - - - -
12.
W
NS
pik J53
herc J96542
karo 1096
tref 2
par: -1440
7 by W
pik 62
herc A10
karo KJ85
tref AK1095
pik AK74
herc 87
karo AQ72
tref 643
2
15 13
10
pik Q1098
herc KQ3
karo 43
tref QJ87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 7 1 4 6
W 6 7 1 4 6
13.
N
ALL
pik Q7
herc AJ9754
karo 108
tref J72
par: 110
1 by N
pik AJ52
herc K108
karo K6
tref 10954
pik 43
herc 632
karo Q753
tref AQ83
8
11 8
13
pik K10986
herc Q
karo AJ942
tref K6
tref karo herc pik NT
N - 2 2 2 1
S - 2 2 2 1
E 1 - - - -
W 1 - - - -
14.
E
-
pik AKQ982
herc 105
karo 943
tref 64
par: -140
3 by E
pik 1064
herc QJ9842
karo J6
tref Q8
pik 753
herc AK7
karo AK52
tref A107
9
6 18
7
pik J
herc 63
karo Q1087
tref KJ9532
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E - 1 3 - 1
W - - 3 - 1
15.
S
NS
pik A98
herc Q98
karo J83
tref A1065
par: -420
4 by W
pik KQJ742
herc 765
karo 64
tref 73
pik 103
herc AKJ102
karo KQ92
tref K9
11
6 16
7
pik 65
herc 43
karo A1075
tref QJ842
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 1 3 4 1
W - 1 3 4 1
16.
W
EW
pik
herc Q9
karo KQJ98765
tref K98
par: -650
5 by W
pik K7653
herc AK1042
karo 10
tref Q10
pik 10984
herc 87
karo A32
tref A754
11
12 8
9
pik AQJ2
herc J653
karo 4
tref J632
tref karo herc pik NT
N - 2 - - -
S - 2 - - -
E 1 - 2 4 2
W 1 - 2 5 2
17.
N
-
pik 97
herc KJ63
karo 874
tref Q762
par: -100
4 by N
pik KQ10862
herc 109
karo 95
tref AK8
pik AJ53
herc A754
karo QJ
tref 954
6
12 12
10
pik 4
herc Q82
karo AK10632
tref J103
tref karo herc pik NT
N 1 3 1 - -
S 1 3 1 - -
E - - - 3 1
W - - - 3 1
18.
E
NS
pik 64
herc KQ95
karo J1092
tref Q65
par: -400
5 by E
pik 7
herc A10743
karo K54
tref AK87
pik AQ1098
herc 6
karo A73
tref 10432
8
14 10
8
pik KJ532
herc J82
karo Q86
tref J9
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 3 2 3 1
W 5 3 2 2 1
19.
S
EW
pik A7
herc Q54
karo QJ9765
tref A5
par: 120
1NT by S
pik KQJ108
herc AK3
karo K102
tref QJ
pik 95
herc J10762
karo 843
tref 762
13
19 1
7
pik 6432
herc 98
karo A
tref K109843
tref karo herc pik NT
N 2 2 - 1 2
S 2 2 - 1 2
E - - - - -
W - - - - -
20.
W
ALL
pik KQ87
herc Q
karo KJ93
tref AQ85
par: -200
5 by N
pik 94
herc J107643
karo AQ10
tref 97
pik 10653
herc AK85
karo 2
tref KJ63
17
7 11
5
pik AJ2
herc 92
karo 87654
tref 1042
tref karo herc pik NT
N 1 4 - 1 -
S 1 3 - 1 -
E - - 4 - 1
W - - 4 - 1
21.
N
NS
pik 87
herc 863
karo QJ863
tref Q108
par: -130
1 by E
pik A1092
herc K10
karo 742
tref A942
pik K4
herc J72
karo AK9
tref K7653
5
11 14
10
pik QJ653
herc AQ954
karo 105
tref J
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 1 2 2
W 4 2 1 2 2
22.
E
EW
pik 7
herc KQ108
karo KQ932
tref 952
par: -100
4 by S
pik AJ865
herc A73
karo 106
tref K83
pik KQ10942
herc 952
karo A4
tref Q7
10
12 11
7
pik 3
herc J64
karo J875
tref AJ1064
tref karo herc pik NT
N 3 2 2 - -
S 3 2 2 - -
E - - - 3 2
W - - - 3 2
23.
S
ALL
pik A1072
herc 10976
karo K74
tref 102
par: -630
3NT by W
pik Q98
herc J53
karo AQ92
tref K98
pik KJ3
herc AK82
karo J653
tref A6
7
12 16
5
pik 654
herc Q4
karo 108
tref QJ7543
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 5 4 3 4
W 1 5 4 3 4
24.
W
-
pik KQ864
herc 10952
karo
tref QJ53
par: -100
5 by N
pik J3
herc AKQ64
karo AKJ83
tref 10
pik 9
herc J873
karo 1064
tref AK742
8
18 8
6
pik A10752
herc
karo Q9752
tref 986
tref karo herc pik NT
N - - - 4 -
S - - - 4 -
E - 5 4 - 2
W - 4 5 - 2
25.
N
EW
pik 82
herc KJ5
karo K986
tref K953
par: 110
2 by N
pik AKJ103
herc Q982
karo A5
tref Q10
pik Q65
herc 106
karo 1042
tref J7642
10
16 3
11
pik 974
herc A743
karo QJ73
tref A8
tref karo herc pik NT
N 1 3 2 - 1
S 1 3 2 - 1
E - - - 1 -
W - - - 1 -
26.
E
ALL
pik 432
herc AK6
karo Q732
tref A43
par: -620
4 by E
pik AKJ10
herc 8
karo AJ985
tref 865
pik 85
herc QJ10975
karo K4
tref KJ2
13
13 10
4
pik Q976
herc 432
karo 106
tref Q1097
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 3 4 2 3
W 2 3 4 2 3
27.
S
-
pik J6
herc J10984
karo 1063
tref 1073
par: -100
3NT by S
pik K8542
herc Q
karo AKJ54
tref K8
pik Q93
herc 652
karo 9
tref QJ6542
2
16 5
17
pik A107
herc AK73
karo Q872
tref A9
tref karo herc pik NT
N - - 2 - 2
S - - 2 - 2
E 3 1 - 3 -
W 2 1 - 3 -