Četvrtak 30.11.2023.
1.
N
-
pik K10652
herc 9542
karo 92
tref J8
par: -800
6 by N
pik A
herc KQJ
karo QJ10863
tref A62
pik Q4
herc A8763
karo K75
tref K53
4
17 12
7
pik J9873
herc 10
karo A4
tref Q10974
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E - 6 5 - 2
W - 6 5 - 2
2.
E
NS
pik J652
herc A93
karo K753
tref 103
par: -460
3NT by E
pik 4
herc Q87
karo AQ42
tref Q8542
pik AK9
herc K1052
karo J8
tref AKJ7
8
10 19
3
pik Q10873
herc J64
karo 1096
tref 96
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 3 5 2 5
W 5 3 5 2 5
3.
S
EW
pik 732
herc AJ62
karo Q54
tref 1052
par: -110
2 by W
pik K10854
herc 43
karo KJ102
tref K8
pik A6
herc 10975
karo 8763
tref A64
7
10 8
15
pik QJ9
herc KQ8
karo A9
tref QJ973
tref karo herc pik NT
N 1 - 1 - -
S 1 - 1 - -
E - 3 - 2 -
W - 3 - 2 -
4.
W
ALL
pik A543
herc 87543
karo 43
tref J4
par: -600
3NT by W
pik J972
herc 109
karo AK62
tref 1075
pik 8
herc KQ2
karo Q975
tref AKQ96
5
8 16
11
pik KQ106
herc AJ6
karo J108
tref 832
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 5 5 - - 3
W 5 5 - - 3
5.
N
NS
pik Q5
herc K5
karo A9862
tref K753
par: 100
5 by E
pik J1092
herc J10
karo QJ10754
tref A
pik AK87643
herc Q973
karo
tref 106
12
9 9
10
pik
herc A8642
karo K3
tref QJ9842
tref karo herc pik NT
N 5 1 2 - -
S 5 1 2 - -
E - - - 4 2
W - - - 4 2
6.
E
EW
pik AK4
herc Q6
karo 742
tref AJ1043
par: 920
6 by S
pik Q1075
herc K9852
karo K5
tref 85
pik 986
herc J10743
karo J109
tref 76
14
8 2
16
pik J32
herc A
karo AQ863
tref KQ92
tref karo herc pik NT
N 6 6 - 2 3
S 6 6 - 2 3
E - - 1 - -
W - - 1 - -
7.
S
ALL
pik K1063
herc 32
karo K10
tref KJ652
par: -2220
7NT by W
pik J5
herc AK1094
karo J932
tref 103
pik A
herc J7
karo AQ8654
tref AQ97
10
9 17
4
pik Q98742
herc Q865
karo 7
tref 84
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 7 7 - 7
W 3 7 7 - 7
8.
W
-
pik 5
herc J9842
karo AK864
tref K8
par: 460
4NT by S
pik AJ983
herc 73
karo Q
tref J9743
pik Q10764
herc 106
karo J1073
tref 105
11
8 3
18
pik K2
herc AKQ5
karo 952
tref AQ62
tref karo herc pik NT
N 2 4 5 - 2
S 3 4 5 - 5
E - - - 2 -
W - - - 2 -
9.
N
EW
pik 1098
herc A10874
karo A5
tref 1074
par: 140
3 by N
pik A76
herc Q32
karo QJ74
tref 862
pik KQJ4
herc J9
karo K10983
tref 95
8
9 10
13
pik 532
herc K65
karo 62
tref AKQJ3
tref karo herc pik NT
N 2 - 3 - 2
S 2 - 3 - 2
E - 2 - 2 -
W - 2 - 2 -
10.
E
ALL
pik KQ76
herc
karo AK74
tref Q9743
par: 500
6 by E
pik 98532
herc J1076
karo 8
tref J108
pik
herc AK9543
karo Q10532
tref K6
14
2 12
12
pik AJ104
herc Q82
karo J96
tref A52
tref karo herc pik NT
N 5 3 - 5 2
S 4 2 - 4 2
E - - 4 - -
W - - 4 - -
11.
S
-
pik A87
herc A
karo J2
tref Q1097653
par: 120
2NT by S
pik KJ932
herc 9754
karo A95
tref J
pik Q
herc 832
karo Q10643
tref K842
11
9 7
13
pik 10654
herc KQJ106
karo K87
tref A
tref karo herc pik NT
N 2 - 2 2 2
S 2 - 2 2 2
E - 1 - - -
W - 1 - - -
12.
W
NS
pik 5432
herc AQ9
karo Q65
tref 762
par: -430
3NT by W
pik A1096
herc K85
karo 93
tref Q984
pik KJ
herc J63
karo AK102
tref AKJ3
8
9 20
3
pik Q87
herc 10742
karo J874
tref 105
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 3 3 4 4
W 5 3 3 4 4
13.
N
ALL
pik K62
herc J95
karo K62
tref 8753
par: -140
1 by E
pik Q83
herc AQ874
karo AJ75
tref 9
pik J107
herc 63
karo 109
tref AKQ642
7
13 10
10
pik A954
herc K102
karo Q843
tref J10
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 3 3 1 2
W 3 3 3 1 2
14.
E
-
pik 876
herc 42
karo AK6
tref K8643
par: 420
4 by S
pik Q109
herc 10963
karo J103
tref 752
pik AJ543
herc QJ
karo 752
tref QJ10
10
3 11
16
pik K2
herc AK875
karo Q984
tref A9
tref karo herc pik NT
N 5 5 4 2 3
S 5 5 4 2 3
E - - - - -
W - - - - -
15.
S
NS
pik J42
herc 10
karo Q764
tref J10743
par: -420
4 by W
pik 985
herc Q84
karo KJ83
tref A62
pik AKQ7
herc A752
karo 95
tref K95
4
10 16
10
pik 1063
herc KJ963
karo A102
tref Q8
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 2 3 4 3
W 2 2 3 4 3
16.
W
EW
pik A96
herc KQJ
karo 10864
tref K75
par: 460
4NT by S
pik 732
herc 96
karo 972
tref AQ983
pik Q84
herc A8742
karo J53
tref 64
13
6 7
14
pik KJ105
herc 1053
karo AKQ
tref J102
tref karo herc pik NT
N 2 5 3 5 4
S 3 5 3 5 5
E - - - - -
W - - - - -
17.
N
-
pik Q10
herc AK109
karo 1054
tref AJ76
par: 90
1NT by N
pik A542
herc 73
karo Q32
tref Q1095
pik J983
herc QJ642
karo A8
tref K2
14
8 11
7
pik K76
herc 85
karo KJ976
tref 843
tref karo herc pik NT
N 1 2 - - 1
S 1 2 - - -
E - - 1 1 -
W - - 1 1 -
18.
E
NS
pik Q103
herc AQ4
karo J108
tref K984
par: -140
2 by E
pik 54
herc 1095
karo AQ962
tref A105
pik AJ986
herc J7632
karo K5
tref 3
12
10 9
9
pik K72
herc K8
karo 743
tref QJ762
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 2 3 2 1
W - 2 3 2 1
19.
S
EW
pik Q10765
herc AJ
karo 1062
tref A85
par: -100
4 by S
pik AK42
herc KQ52
karo 984
tref K4
pik
herc 10973
karo KQ
tref QJ107632
11
15 8
6
pik J983
herc 864
karo AJ753
tref 9
tref karo herc pik NT
N - 2 - 3 -
S - 2 - 3 -
E 4 - 2 - 1
W 4 - 2 - 1
20.
W
ALL
pik Q865
herc AK4
karo 8653
tref A9
par: -90
1 by W
pik 10
herc J8652
karo AQ974
tref 53
pik AKJ43
herc 109
karo 10
tref QJ1087
13
7 11
9
pik 972
herc Q73
karo KJ2
tref K642
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 1 1 1
W 2 1 1 1 1
21.
N
NS
pik 10652
herc K95
karo 8
tref KQJ83
par: -140
2 by E
pik A
herc Q84
karo AQJ9754
tref A2
pik K843
herc J1072
karo 1032
tref 74
9
17 4
10
pik QJ97
herc A63
karo K6
tref 10965
tref karo herc pik NT
N 2 - - 1 -
S 2 - - 1 -
E - 4 3 - 1
W - 4 3 - 1
22.
E
EW
pik J762
herc 9653
karo J2
tref AJ10
par: -300
4 by S
pik 9
herc AKQJ7
karo 876
tref Q865
pik K103
herc 84
karo AKQ543
tref 94
7
12 12
9
pik AQ854
herc 102
karo 109
tref K732
tref karo herc pik NT
N 1 - - 2 -
S 1 - - 2 -
E - 4 4 - -
W - 4 4 - -
23.
S
ALL
pik 86
herc A1094
karo J72
tref KQJ7
par: 630
3NT by S
pik A75
herc K62
karo 854
tref A843
pik Q10932
herc J875
karo Q93
tref 9
11
11 5
13
pik KJ4
herc Q3
karo AK106
tref 10652
tref karo herc pik NT
N 4 2 2 1 3
S 4 2 2 1 4
E - - - - -
W - - - - -
24.
W
-
pik J
herc Q9843
karo A106
tref 9852
par: 100
3 by W
pik A853
herc AJ105
karo J932
tref 3
pik Q7642
herc K
karo Q7
tref K10764
7
10 10
13
pik K109
herc 762
karo K854
tref AQJ
tref karo herc pik NT
N 1 1 2 - 2
S 1 1 2 - 2
E - - - 2 -
W - - - 2 -
25.
N
EW
pik J86
herc K543
karo 1053
tref J103
par: 140
1 by N
pik 972
herc J8
karo KQJ4
tref A742
pik A54
herc 1096
karo 986
tref Q965
5
11 6
18
pik KQ103
herc AQ72
karo A72
tref K8
tref karo herc pik NT
N - - 3 3 2
S - - 3 3 2
E 1 - - - -
W 1 - - - -
26.
E
ALL
pik AQ62
herc 10
karo AQ432
tref K97
par: 660
4NT by S
pik 1075
herc QJ32
karo 75
tref 6532
pik KJ98
herc A98764
karo 8
tref Q10
15
3 10
12
pik 43
herc K5
karo KJ1096
tref AJ84
tref karo herc pik NT
N 5 5 - 2 5
S 5 5 - 2 5
E - - 2 - -
W - - 2 - -
27.
S
-
pik K86432
herc 107
karo J94
tref AJ
par: -430
3NT by W
pik A10
herc A63
karo AQ102
tref 8653
pik 975
herc QJ984
karo 5
tref K972
9
14 6
11
pik QJ
herc K52
karo K8763
tref Q104
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 1 4 1 4
W 4 1 4 1 4