Četvrtak 02.11.2023.
1.
N
-
pik Q72
herc KQJ8
karo Q94
tref Q72
par: -400
3NT by E
pik AK5
herc A95
karo AK10
tref AK63
pik J109
herc 42
karo J872
tref 10984
12
25 2
1
pik 8643
herc 10763
karo 653
tref J5
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 3 1 2 3
W 4 3 2 3 3
2.
E
NS
pik 84
herc AKQ43
karo 82
tref 9753
par: -110
1 by E
pik AQ753
herc 982
karo QJ3
tref K2
pik J10
herc 1075
karo K1076
tref AJ84
9
12 9
10
pik K962
herc J6
karo A954
tref Q106
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 2 - 2 1
W - 2 - 2 1
3.
S
EW
pik A1083
herc AQ
karo 643
tref 8643
par: -140
3 by W
pik QJ5
herc K104
karo AQJ75
tref 95
pik K6
herc 98632
karo 10
tref KQJ102
10
13 9
8
pik 9742
herc J75
karo K982
tref A7
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 2 1 3 - 1
W 3 2 3 - 1
4.
W
ALL
pik Q9
herc 107532
karo KJ72
tref K6
par: -650
4 by W
pik 8743
herc AJ94
karo Q84
tref 54
pik A10652
herc KQ
karo A5
tref AJ72
9
7 18
6
pik KJ
herc 86
karo 10963
tref Q10983
tref karo herc pik NT
N 1 1 - - -
S 1 1 - - -
E - - 1 4 3
W - - 2 5 4
5.
N
NS
pik K4
herc J532
karo AK1098
tref 73
par: 140
3 by N
pik 95
herc K109
karo Q542
tref J1084
pik 7
herc A764
karo J73
tref AKQ96
11
6 14
9
pik AQJ108632
herc Q8
karo 6
tref 52
tref karo herc pik NT
N - - - 3 -
S - - - 3 -
E 2 1 1 - -
W 2 1 1 - -
6.
E
EW
pik KJ83
herc Q1085
karo AJ5
tref Q10
par: 980
6 by S
pik Q62
herc 76432
karo K8
tref 743
pik 54
herc J9
karo Q10972
tref KJ95
13
5 7
15
pik A1097
herc AK
karo 643
tref A862
tref karo herc pik NT
N 3 3 4 6 5
S 2 2 3 6 5
E - - - - -
W - - - - -
7.
S
ALL
pik 1082
herc 8765
karo 653
tref A103
par: -620
4 by W
pik AQ4
herc K943
karo A10
tref K752
pik KJ97
herc Q102
karo KJ72
tref 86
4
16 10
10
pik 653
herc AJ
karo Q984
tref QJ94
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 3 4 4 3
W 2 3 4 4 3
8.
W
-
pik AJ
herc A1076
karo 76543
tref 97
par: -140
3 by W
pik 1098543
herc KQ
karo 9
tref KQ86
pik KQ7
herc 9532
karo AK
tref J543
9
10 13
8
pik 62
herc J84
karo QJ1082
tref A102
tref karo herc pik NT
N - 2 - - -
S - 2 - - -
E 4 - - 3 1
W 4 - - 3 1
9.
N
EW
pik Q4
herc Q9853
karo AJ94
tref K5
par: -500
4 by N
pik AKJ6
herc K1076
karo 103
tref 1097
pik 852
herc J42
karo KQ7
tref AJ84
12
11 11
6
pik 10973
herc A
karo 8652
tref Q632
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 3 - 2 3 3
W 3 - 2 3 3
10.
E
ALL
pik K6532
herc 8
karo 10972
tref 1098
par: 110
3 by S
pik 97
herc AJ75
karo Q63
tref A732
pik J84
herc Q1064
karo 84
tref KQJ4
3
11 9
17
pik AQ10
herc K932
karo AKJ5
tref 65
tref karo herc pik NT
N - 3 - 2 -
S - 3 - 2 -
E 3 - 2 - -
W 3 - 2 - -
11.
S
-
pik
herc KQ76
karo KQ53
tref 109763
par: 300
5 by E
pik Q1097
herc J10
karo A76
tref 8542
pik AKJ654
herc 84
karo 4
tref AKQJ
10
7 18
5
pik 832
herc A9532
karo J10982
tref
tref karo herc pik NT
N - 5 5 - -
S - 5 5 - -
E 2 - - 3 2
W 2 - - 2 2
12.
W
NS
pik 6542
herc A72
karo 432
tref 985
par: -430
3NT by W
pik Q108
herc 54
karo KQJ76
tref KJ6
pik J9
herc KJ1083
karo A8
tref A1043
4
12 13
11
pik AK73
herc Q96
karo 1095
tref Q72
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 3 2 4
W 4 4 3 2 4
13.
N
ALL
pik A
herc QJ8
karo KJ
tref K987543
par: -620
4 by E
pik 9864
herc 4
karo 86532
tref J106
pik KQJ
herc AK9653
karo AQ
tref AQ
14
1 25
0
pik 107532
herc 1072
karo 10974
tref 2
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 4 4 4 3
W 1 4 4 4 3
14.
E
-
pik K9753
herc AK876
karo 3
tref K9
par: 450
4 by S
pik Q864
herc QJ5
karo 86
tref A842
pik AJ2
herc 9
karo KQ10972
tref 1053
13
9 10
8
pik 10
herc 10432
karo AJ54
tref QJ76
tref karo herc pik NT
N 1 - 5 2 2
S 1 - 5 2 2
E - 1 - - -
W - 1 - - -
15.
S
NS
pik 872
herc 9843
karo 42
tref 8654
par: -400
3NT by W
pik Q
herc AKQ752
karo Q5
tref K1093
pik KJ543
herc
karo J10973
tref AQ7
0
16 11
13
pik A1096
herc J106
karo AK86
tref J2
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 4 3 2 3
W 3 4 3 2 3
16.
W
EW
pik A43
herc AJ108
karo K10
tref 7543
par: 400
3NT by N
pik 10
herc Q7652
karo J754
tref KQ8
pik KJ9762
herc 94
karo A863
tref 6
12
8 8
12
pik Q85
herc K3
karo Q92
tref AJ1092
tref karo herc pik NT
N 4 - 2 1 3
S 3 - 2 1 3
E - - - - -
W - - - - -
17.
N
-
pik J8743
herc 863
karo 62
tref A52
par: -140
3 by E
pik Q1095
herc Q4
karo AQ985
tref Q3
pik A62
herc AJ952
karo K74
tref 109
5
12 12
11
pik K
herc K107
karo J103
tref KJ8764
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 4 3 2 1
W - 4 3 2 1
18.
E
NS
pik Q874
herc Q6
karo 542
tref K983
par: -1510
7 by E
pik AJ10
herc A8753
karo QJ1063
tref
pik 52
herc KJ104
karo AK87
tref J105
7
12 12
9
pik K963
herc 92
karo 9
tref AQ7642
tref karo herc pik NT
N 2 - - 1 -
S 2 - - 1 -
E - 7 7 - 1
W - 7 7 - 1
19.
S
EW
pik AKQ5
herc Q108765
karo QJ
tref A
par: 110
2 by S
pik 108
herc A42
karo AK9764
tref J4
pik 7432
herc K3
karo 852
tref Q1095
18
12 5
5
pik J96
herc J9
karo 103
tref K87632
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 2 -
S 1 - 2 2 -
E - 2 - - 1
W - 2 - - 1
20.
W
ALL
pik J654
herc 1053
karo 1097
tref J72
par: 120
2NT by N
pik KQ109
herc Q876
karo J6
tref 1096
pik 732
herc A942
karo K842
tref A4
2
8 11
19
pik A8
herc KJ
karo AQ53
tref KQ853
tref karo herc pik NT
N 2 1 - - 2
S 2 1 - - 2
E - - 2 1 -
W - - 2 1 -
21.
N
NS
pik J65
herc K642
karo 108
tref J1052
par: -400
3NT by E
pik Q10942
herc 5
karo KJ52
tref A43
pik K3
herc AQ973
karo 9763
tref Q7
5
10 11
14
pik A87
herc J108
karo AQ4
tref K986
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 5 2 3 3
W - 4 2 3 1
22.
E
EW
pik 82
herc 98764
karo 10
tref AQ1053
par: 110
1 by S
pik K
herc QJ32
karo Q973
tref J642
pik A953
herc 5
karo A842
tref K987
6
9 11
14
pik QJ10764
herc AK10
karo KJ65
tref
tref karo herc pik NT
N - - 1 1 1
S - - 2 1 1
E 1 1 - - -
W 1 1 - - -
23.
S
ALL
pik AQ975
herc Q85432
karo 72
tref
par: 2210
7 by S
pik 10
herc 106
karo K8654
tref A10972
pik 8643
herc K
karo J103
tref KQ863
8
7 9
16
pik KJ2
herc AJ97
karo AQ9
tref J54
tref karo herc pik NT
N - - 7 6 2
S - - 7 6 2
E 3 1 - - -
W 3 1 - - -
24.
W
-
pik 109654
herc K1096
karo 7
tref A63
par: -100
3 by N
pik KQ
herc AQJ2
karo J84
tref K1098
pik 832
herc 853
karo AKQ95
tref 75
7
16 9
8
pik AJ7
herc 74
karo 10632
tref QJ42
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E - 2 1 - 1
W - 3 1 - 1
25.
N
EW
pik A962
herc Q853
karo 109
tref KQ6
par: -300
6 by N
pik QJ843
herc K74
karo KQ865
tref
pik K1075
herc J
karo AJ72
tref 10872
11
11 9
9
pik
herc A10962
karo 43
tref AJ9543
tref karo herc pik NT
N 4 - 2 - 2
S 4 - 3 - 2
E - 5 - 4 -
W - 4 - 4 -
26.
E
ALL
pik QJ9873
herc 102
karo A1064
tref 4
par: -500
5 by N
pik 4
herc 9
karo Q9
tref AKJ1098632
pik K65
herc A753
karo KJ85
tref Q5
7
10 13
10
pik A102
herc KQJ864
karo 732
tref 7
tref karo herc pik NT
N - - 2 3 -
S - - 2 2 -
E 5 - - - 3
W 5 - - - -