Četvrtak 19.10.2023.
1.
N
-
pik Q62
herc AQ4
karo KJ6
tref KQJ10
par: -140
3 by E
pik AKJ98
herc J102
karo 1052
tref 72
pik 1074
herc K9873
karo AQ3
tref 94
18
9 9
4
pik 53
herc 65
karo 9874
tref A8653
tref karo herc pik NT
N 2 1 - - -
S 2 1 - - -
E - - 2 3 1
W - - 2 3 1
2.
E
NS
pik 10632
herc 543
karo K92
tref A94
par: -110
1 by E
pik
herc QJ82
karo 10743
tref KQ1086
pik AKQ754
herc K97
karo Q85
tref 2
7
8 14
11
pik J98
herc A106
karo AJ6
tref J753
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 1 2 1 1
W 1 1 2 1 1
3.
S
EW
pik J4
herc Q7
karo KQJ875
tref 1094
par: -650
4 by W
pik A1083
herc 1096542
karo 4
tref 87
pik K965
herc A
karo 32
tref AKQJ63
9
4 17
10
pik Q72
herc KJ83
karo A1096
tref 52
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 4 - 3 5 1
W 4 - 3 5 1
4.
W
ALL
pik Q10943
herc K95
karo 5
tref J953
par: -1430
6 by W
pik A
herc AQJ10876
karo QJ7
tref 87
pik K76
herc 2
karo A10842
tref AKQ6
6
14 16
4
pik J852
herc 43
karo K963
tref 1042
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 6 6 2 4
W 5 6 6 2 4
5.
N
NS
pik K752
herc 86
karo K532
tref A105
par: -420
4 by E
pik 9
herc AKQJ109
karo 1086
tref K96
pik J103
herc 73
karo AJ74
tref Q732
10
13 8
9
pik AQ864
herc 542
karo Q9
tref J84
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 2 2 4 - 1
W 2 2 4 - 1
6.
E
EW
pik KJ6
herc
karo Q9872
tref AJ1053
par: 130
2 by S
pik AQ1093
herc AQ95
karo 1063
tref K
pik 52
herc 10642
karo AJ54
tref 842
11
15 5
9
pik 874
herc KJ873
karo K
tref Q976
tref karo herc pik NT
N 4 2 - - 1
S 4 2 - - 1
E - - 1 - -
W - - 1 - -
7.
S
ALL
pik K6
herc 96
karo 975
tref K98754
par: -2220
7NT by W
pik Q107
herc AKQJ103
karo KQJ
tref 6
pik AJ852
herc 754
karo A4
tref AQ10
6
18 15
1
pik 943
herc 82
karo 108632
tref J32
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 5 7 7 7
W 3 4 7 7 7
8.
W
-
pik KJ103
herc Q953
karo A962
tref 8
par: -400
3NT by W
pik A974
herc A
karo 875
tref KQJ102
pik 52
herc K102
karo K104
tref A9753
10
14 10
6
pik Q86
herc J8764
karo QJ3
tref 64
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 5 1 - 1 3
W 5 1 - 1 3
9.
N
EW
pik AQ
herc Q975
karo Q85
tref A852
par: 420
4 by N
pik K10
herc 63
karo 9632
tref K10763
pik J832
herc A8
karo AKJ104
tref Q4
14
6 15
5
pik 97654
herc KJ1042
karo 7
tref J9
tref karo herc pik NT
N - - 4 2 1
S - - 4 1 -
E 1 3 - - -
W 1 3 - - -
10.
E
ALL
pik 107
herc 8732
karo 8763
tref J83
par: -600
3NT by E
pik J5
herc K109
karo Q54
tref KQ765
pik A632
herc AQ
karo KJ1092
tref A2
1
11 18
10
pik KQ984
herc J654
karo A
tref 1094
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 5 2 2 3
W 5 5 2 2 3
11.
S
-
pik A872
herc 1084
karo 752
tref J96
par: -140
3 by W
pik Q106543
herc 63
karo AJ86
tref K
pik J
herc AK752
karo Q1094
tref 1084
5
10 10
15
pik K9
herc QJ9
karo K3
tref AQ7532
tref karo herc pik NT
N 2 - - - 1
S 2 - - - 1
E - 4 2 3 -
W - 4 2 3 -
12.
W
NS
pik KJ963
herc J6
karo J943
tref 105
par: -1510
7 by W
pik 852
herc K743
karo K8
tref AK87
pik
herc A10952
karo A65
tref J6432
6
13 9
12
pik AQ1074
herc Q8
karo Q1072
tref Q9
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 7 2 7 - 2
W 7 2 7 - 2
13.
N
ALL
pik 6
herc AJ7543
karo 542
tref AK2
par: -110
1 by E
pik J1042
herc 9862
karo AK93
tref 9
pik AK97
herc Q10
karo 107
tref Q10543
12
8 11
9
pik Q853
herc K
karo QJ86
tref J876
tref karo herc pik NT
N - 1 1 - -
S - 1 1 - -
E - - - 2 -
W - - - 2 -
14.
E
-
pik Q943
herc Q9762
karo K2
tref 94
par: -400
3NT by E
pik 10
herc AK4
karo 9654
tref J8532
pik A752
herc 3
karo AJ87
tref AK76
7
8 16
9
pik KJ86
herc J1085
karo Q103
tref Q10
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 5 1 1 3
W 5 5 1 1 3
15.
S
NS
pik J10
herc K10972
karo AJ742
tref J
par: 100
5 by W
pik K76432
herc 43
karo 98
tref A93
pik AQ95
herc QJ85
karo 6
tref KQ75
10
7 14
9
pik 8
herc A6
karo KQ1053
tref 108642
tref karo herc pik NT
N - 5 2 - -
S - 5 2 - -
E 1 - - 4 -
W 1 - - 4 -
16.
W
EW
pik 8753
herc AQ53
karo J8
tref AQ2
par: 460
3NT by N
pik K942
herc KJ87642
karo 96
tref
pik J6
herc 9
karo AQ107542
tref 1063
13
7 7
13
pik AQ10
herc 10
karo K3
tref KJ98754
tref karo herc pik NT
N 5 - - 3 5
S 5 - - 4 5
E - 2 2 - -
W - 2 2 - -
17.
N
-
pik AQJ9
herc QJ7
karo Q4
tref Q1064
par: -110
2 by W
pik K1076
herc 6
karo 109752
tref AJ7
pik 84
herc AK10543
karo J6
tref K85
14
8 11
7
pik 532
herc 982
karo AK83
tref 932
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - - 1 - -
W - 1 2 1 -
18.
E
NS
pik KQ9863
herc AJ
karo AQ7
tref Q8
par: -140
3 by E
pik A5
herc 876532
karo J62
tref 42
pik 72
herc Q109
karo K109
tref AKJ53
18
5 13
4
pik J104
herc K4
karo 8543
tref 10976
tref karo herc pik NT
N - 1 - 2 2
S - 1 - 2 1
E 1 - 3 - -
W 1 - 3 - -
19.
S
EW
pik AJ63
herc K654
karo AJ10
tref 96
par: -620
4 by W
pik 107
herc A1087
karo K6
tref AKQJ4
pik KQ92
herc Q932
karo 974
tref 73
13
17 7
3
pik 854
herc J
karo Q8532
tref 10852
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 3 - 3 - -
W 4 - 4 1 2
20.
W
ALL
pik Q965
herc Q2
karo 93
tref KQ643
par: -650
4 by W
pik AJ3
herc A8765
karo A72
tref A7
pik K1087
herc K103
karo KJ4
tref 1098
9
17 10
4
pik 42
herc J94
karo Q10865
tref J52
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 3 5 5 3
W 2 3 5 5 3
21.
N
NS
pik J9
herc QJ986
karo AQ
tref K954
par: 140
2 by N
pik AK53
herc A53
karo J75
tref J63
pik 10764
herc 102
karo 1086
tref A872
13
13 4
10
pik Q82
herc K74
karo K9432
tref Q10
tref karo herc pik NT
N 2 2 3 1 2
S 2 2 3 1 2
E - - - - -
W - - - - -
22.
E
EW
pik K
herc AKJ432
karo Q732
tref 94
par: -500
4NT by S
pik 10983
herc Q97
karo 8
tref AJ1083
pik A7654
herc 6
karo AJ1065
tref Q5
13
7 11
9
pik QJ2
herc 1085
karo K94
tref K762
tref karo herc pik NT
N - - 1 - 2
S - - 2 - 1
E 1 1 - 4 -
W 1 1 - 4 -
23.
S
ALL
pik K
herc A643
karo 8543
tref KQJ9
par: -650
5 by W
pik A98642
herc KQJ8
karo AK
tref 7
pik QJ10753
herc 97
karo Q7
tref 642
13
17 5
5
pik
herc 1052
karo J10962
tref A10853
tref karo herc pik NT
N 3 2 - - -
S 3 2 - - -
E - - 1 5 1
W - - 1 5 1
24.
W
-
pik AKQ
herc 1082
karo AK10532
tref 10
par: 140
3 by N
pik 754
herc AJ65
karo J9
tref AJ97
pik 1032
herc Q4
karo 864
tref KQ863
16
11 7
6
pik J986
herc K973
karo Q7
tref 542
tref karo herc pik NT
N - 3 2 3 -
S - 3 2 3 -
E 2 - - - -
W 2 - - - -
25.
N
EW
pik KQJ3
herc 965
karo K7
tref K932
par: -650
4 by E
pik 6
herc Q743
karo A10985
tref AQ8
pik A95
herc AK8
karo Q42
tref J1054
12
12 14
2
pik 108742
herc J102
karo J63
tref 76
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 5 - 2
W 4 5 5 1 2
26.
E
ALL
pik Q
herc KQJ9
karo J9653
tref 963
par: -620
4 by E
pik 953
herc 52
karo AKQ104
tref AQ5
pik AJ10872
herc 104
karo
tref KJ1074
9
15 9
7
pik K64
herc A8763
karo 872
tref 82
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 4 2 - 4 2
W 4 2 - 4 2