Četvrtak 05.10.2023.
1.
N
-
pik Q10964
herc 75
karo Q1052
tref 109
par: -100
3 by N
pik 2
herc 10983
karo A93
tref J8432
pik J73
herc KQJ6
karo K86
tref AK7
4
5 17
14
pik AK85
herc A42
karo J74
tref Q65
tref karo herc pik NT
N - 1 - 2 -
S - 1 - 2 -
E 3 - 3 - 1
W 3 - 3 - 1
2.
E
NS
pik AK82
herc J7
karo A7
tref J10752
par: 140
3 by S
pik 104
herc K10642
karo KQ6
tref A93
pik 76
herc AQ983
karo 832
tref K84
13
12 9
6
pik QJ953
herc 5
karo J10954
tref Q6
tref karo herc pik NT
N 2 3 - 3 -
S 2 3 - 3 -
E - - 2 - 1
W - - 2 - 1
3.
S
EW
pik 1094
herc AK743
karo Q5
tref A43
par: 140
1 by S
pik J76
herc J5
karo K109872
tref 76
pik A52
herc Q82
karo 643
tref KQJ2
13
5 12
10
pik KQ83
herc 1096
karo AJ
tref 10985
tref karo herc pik NT
N - - 2 2 -
S 1 - 3 1 1
E - 1 - - -
W - - - - -
4.
W
ALL
pik KJ106
herc A10653
karo
tref AQJ5
par: 140
2 by N
pik 53
herc K92
karo AK1087
tref 863
pik AQ9742
herc J74
karo 96
tref 104
15
10 7
8
pik 8
herc Q8
karo QJ5432
tref K972
tref karo herc pik NT
N 3 1 3 - 1
S 3 1 3 - 1
E - - - 1 -
W - - - 1 -
5.
N
NS
pik A4
herc 65
karo A10942
tref Q1086
par: -450
4 by E
pik Q10
herc AK92
karo 875
tref K932
pik KJ98653
herc 874
karo
tref AJ5
10
12 9
9
pik 72
herc QJ103
karo KQJ63
tref 74
tref karo herc pik NT
N - 2 - - -
S - 2 - - -
E 2 - 3 5 1
W 2 - 3 5 1
6.
E
EW
pik Q1095
herc AK
karo AK1054
tref 109
par: 980
6 by S
pik 864
herc 963
karo Q986
tref KQ4
pik K7
herc QJ852
karo 72
tref J832
16
7 7
10
pik AJ32
herc 1074
karo J3
tref A765
tref karo herc pik NT
N 3 5 2 6 4
S 3 5 2 6 4
E - - - - -
W - - - - -
7.
S
ALL
pik J843
herc Q97
karo J7
tref AK32
par: -600
3NT by W
pik A1095
herc KJ2
karo A54
tref QJ7
pik 62
herc A654
karo KQ106
tref 964
11
15 9
5
pik KQ7
herc 1083
karo 9832
tref 1085
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 3 3 2 2
W 2 3 3 2 3
8.
W
-
pik J102
herc QJ2
karo K542
tref AQJ
par: 400
3NT by N
pik 4
herc 10965
karo AQ10973
tref K5
pik A9875
herc A74
karo
tref 97643
14
9 8
9
pik KQ63
herc K83
karo J86
tref 1082
tref karo herc pik NT
N - - - 2 3
S - - - 1 3
E - 1 1 - -
W 1 1 1 - -
9.
N
EW
pik A8
herc 962
karo QJ10832
tref K5
par: 130
4 by N
pik 10753
herc A
karo 954
tref AJ632
pik QJ96
herc QJ543
karo
tref Q1097
10
9 8
13
pik K42
herc K1087
karo AK76
tref 84
tref karo herc pik NT
N - 4 2 - 3
S - 4 2 - 3
E 4 - - 3 -
W 4 - - 3 -
10.
E
ALL
pik KJ9863
herc 852
karo 86
tref A6
par: -500
4 by S
pik A105
herc KQ43
karo Q1032
tref K3
pik Q
herc J1097
karo AKJ4
tref 8742
8
14 11
7
pik 742
herc A6
karo 975
tref QJ1095
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E - 3 3 - -
W 1 3 4 - 1
11.
S
-
pik 92
herc A984
karo 876
tref KJ86
par: 400
3NT by S
pik 8653
herc 7632
karo J95
tref 73
pik K1074
herc QJ105
karo AQ3
tref A4
8
1 16
15
pik AQJ
herc K
karo K1042
tref Q10952
tref karo herc pik NT
N 4 3 1 1 3
S 4 3 1 1 3
E - - - - -
W - - - - -
12.
W
NS
pik J1032
herc QJ9
karo 9863
tref 63
par: -420
4 by W
pik Q7
herc A843
karo AKQ4
tref AKQ
pik K654
herc 1062
karo 102
tref 10954
4
24 3
9
pik A98
herc K75
karo J75
tref J872
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 3 4 2 3
W 3 3 4 2 3
13.
N
ALL
pik 5
herc A
karo K10876543
tref 932
par: 130
4 by S
pik J976432
herc 74
karo A
tref AQ8
pik K10
herc J10865
karo QJ9
tref J74
7
11 8
14
pik AQ8
herc KQ932
karo 2
tref K1065
tref karo herc pik NT
N 2 3 1 - -
S 2 4 1 - -
E - - - 2 1
W - - - 2 1
14.
E
-
pik 93
herc 52
karo 109764
tref AJ87
par: -450
5 by W
pik A876
herc J1063
karo K8
tref K64
pik KQJ104
herc AQ
karo AQJ3
tref 103
5
11 19
5
pik 52
herc K9874
karo 52
tref Q952
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 2 1 4 3
W 1 2 1 5 4
15.
S
NS
pik 107432
herc AK
karo 52
tref QJ87
par: 130
4 by S
pik KQ8
herc 109876
karo QJ3
tref 52
pik A65
herc QJ54
karo 964
tref A104
10
8 11
11
pik J9
herc 32
karo AK1087
tref K963
tref karo herc pik NT
N 4 3 - 2 1
S 4 3 - 2 1
E - - 2 - -
W - - 2 - -
16.
W
EW
pik Q9432
herc A5
karo A8
tref A854
par: 110
3 by N
pik AKJ875
herc KQ32
karo 9
tref K10
pik 106
herc J107
karo KQJ42
tref 732
14
16 7
3
pik
herc 9864
karo 107653
tref QJ96
tref karo herc pik NT
N 3 2 - - -
S 3 1 - - -
E - - 1 1 1
W - - 1 2 2
17.
N
-
pik QJ976
herc KJ732
karo 53
tref 9
par: -990
6NT by E
pik A103
herc AQ
karo AJ10984
tref 64
pik K52
herc 10984
karo K2
tref AK102
7
15 13
5
pik 84
herc 65
karo Q76
tref QJ8753
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 6 3 2 6
W 3 6 4 3 6
18.
E
NS
pik K75
herc K1083
karo Q2
tref J763
par: -140
3 by E
pik A1096
herc AJ5
karo AK1043
tref 5
pik QJ42
herc 942
karo J965
tref Q4
9
16 6
9
pik 83
herc Q76
karo 87
tref AK10982
tref karo herc pik NT
N 3 - 3 - -
S 3 - 3 - -
E - 3 - 3 1
W - 3 - 3 1
19.
S
EW
pik 87
herc 98752
karo J974
tref 105
par: -1440
6NT by W
pik K104
herc A3
karo Q65
tref KJ832
pik 9
herc KJ6
karo AK1082
tref AQ94
1
13 17
9
pik AQJ6532
herc Q104
karo 3
tref 76
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 6 2 1 6
W 6 6 2 1 6
20.
W
ALL
pik J4
herc 73
karo 87632
tref AK86
par: -630
3NT by W
pik A953
herc Q10
karo AKJ5
tref 1095
pik KQ1087
herc AJ6
karo 104
tref Q72
8
14 12
6
pik 62
herc K98542
karo Q9
tref J43
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 2 1 4 4
W 2 2 1 4 4
21.
N
NS
pik QJ74
herc Q
karo J753
tref 7532
par: -1510
7 by E
pik AK96
herc K10953
karo A4
tref J6
pik 108
herc AJ64
karo KQ6
tref A984
6
15 14
5
pik 532
herc 872
karo 10982
tref KQ10
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 3 7 4 5
W 4 3 7 4 5
22.
E
EW
pik Q75
herc AJ53
karo K9
tref 10754
par: -140
2 by E
pik AJ83
herc 2
karo A108653
tref A2
pik K2
herc KQ10976
karo Q42
tref 98
10
13 10
7
pik 10964
herc 84
karo J7
tref KQJ63
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 4 3 2 1
W - 4 3 2 1
23.
S
ALL
pik KQ6
herc A42
karo 72
tref KJ873
par: 120
1NT by S
pik 52
herc Q85
karo J9654
tref 1052
pik 109743
herc 10963
karo AQ
tref AQ
13
3 12
12
pik AJ8
herc KJ7
karo K1083
tref 964
tref karo herc pik NT
N 2 - 1 1 2
S 2 - 1 1 2
E - - - - -
W - - - - -
24.
W
-
pik 6
herc QJ7
karo A109653
tref Q62
par: 920
6 by N
pik 874
herc A108542
karo Q8
tref K7
pik Q9532
herc K93
karo 42
tref 985
9
9 5
17
pik AKJ10
herc 6
karo KJ7
tref AJ1043
tref karo herc pik NT
N 5 6 1 2 4
S 5 6 1 2 4
E - - - - -
W - - - - -
25.
N
EW
pik KQJ9
herc J3
karo K6
tref K10853
par: -140
3 by W
pik A42
herc Q1075
karo AJ10
tref 976
pik 1065
herc K864
karo 9875
tref AQ
13
11 9
7
pik 873
herc A92
karo Q432
tref J42
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 2 2 - 2
W - 2 3 - 2
26.
E
ALL
pik AQ4
herc 43
karo 983
tref KQ543
par: -620
4 by E
pik 9853
herc AQ9
karo AQ54
tref J8
pik KJ1072
herc K1062
karo 106
tref 106
11
13 7
9
pik 6
herc J875
karo KJ72
tref A972
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - - 2 4 1
W - - 2 4 1
27.
S
-
pik A10732
herc KQ83
karo 5
tref AQ7
par: -100
3 by S
pik
herc 974
karo AKJ107
tref K10985
pik KJ865
herc AJ106
karo 92
tref 42
15
11 9
5
pik Q94
herc 52
karo Q8643
tref J63
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 1 2 2 - 2
W 1 2 2 - 2
28.
W
NS
pik KJ107
herc K87532
karo Q6
tref K
par: 100
4 by W
pik Q542
herc A94
karo 985
tref Q107
pik 9
herc QJ
karo AKJ74
tref J9543
12
8 12
8
pik A863
herc 106
karo 1032
tref A862
tref karo herc pik NT
N - - 2 3 -
S - - 2 3 -
E 3 2 - - -
W 3 2 - - 1
29.
N
ALL
pik J1097
herc A3
karo J10652
tref 96
par: 140
3 by N
pik A8
herc Q962
karo Q8
tref QJ1054
pik 42
herc K10874
karo AK94
tref 72
6
11 10
13
pik KQ653
herc J5
karo 73
tref AK83
tref karo herc pik NT
N - - - 3 -
S - - - 3 -
E 2 1 3 - -
W 2 1 3 - -
30.
E
-
pik Q1054
herc AQ62
karo 983
tref KJ
par: -430
3NT by W
pik AK92
herc K9
karo AJ7
tref A542
pik 3
herc 53
karo KQ10642
tref Q763
12
19 7
2
pik J876
herc J10874
karo 5
tref 1098
tref karo herc pik NT
N - - 1 1 -
S - - 1 1 -
E 3 4 - - 2
W 4 5 - - 4
31.
S
NS
pik 9
herc AKJ63
karo 754
tref AJ96
par: 2000
7 by W
pik 76
herc Q1075
karo KQ1096
tref K8
pik KQJ1085
herc 984
karo 83
tref 105
13
10 6
11
pik A432
herc 2
karo AJ2
tref Q7432
tref karo herc pik NT
N 7 3 4 2 4
S 7 3 5 2 5
E - - - - -
W - - - - -
32.
W
EW
pik Q863
herc 9
karo Q654
tref 9843
par: -140
2 by W
pik AJ
herc Q653
karo J109
tref KQ65
pik K9542
herc 1042
karo K8
tref AJ7
4
13 11
12
pik 107
herc AKJ87
karo A732
tref 102
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 3 - 2 3 2
W 3 - 2 3 2