Četvrtak 28.09.2023.
1.
N
-
pik J
herc J742
karo J
tref KQJ10542
par: -990
6NT by E
pik A6
herc K1063
karo K10875
tref A6
pik KQ10432
herc 8
karo AQ94
tref 87
9
14 11
6
pik 9875
herc AQ95
karo 632
tref 93
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 6 - 6 6
W - 6 - 6 6
2.
E
NS
pik J10432
herc J
karo AQ76
tref Q84
par: 140
3 by S
pik 9765
herc AK
karo 109842
tref J10
pik AK
herc 1063
karo KJ3
tref 97532
10
8 11
11
pik Q8
herc Q987542
karo 5
tref AK6
tref karo herc pik NT
N 1 - 3 2 -
S - - 3 2 -
E - 2 - - -
W - 2 - - -
3.
S
EW
pik KJ82
herc AKQ9
karo 93
tref QJ6
par: 420
4 by S
pik Q765
herc 642
karo A6
tref AK54
pik 93
herc J53
karo J542
tref 9732
16
13 2
9
pik A104
herc 1087
karo KQ1087
tref 108
tref karo herc pik NT
N 2 4 4 4 3
S 2 4 4 4 3
E - - - - -
W - - - - -
4.
W
ALL
pik KQJ873
herc QJ65
karo 4
tref 42
par: -500
5 by N
pik 106
herc AK43
karo K973
tref J87
pik
herc 872
karo AJ852
tref AQ963
9
11 11
9
pik A9542
herc 109
karo Q106
tref K105
tref karo herc pik NT
N - - - 3 1
S - - - 3 1
E 4 5 3 - -
W 4 5 3 - -
5.
N
NS
pik Q8753
herc 107
karo KQ9
tref 985
par: 100
2NT by E
pik J1064
herc K93
karo 632
tref J76
pik A
herc AQ654
karo 874
tref A432
7
5 14
14
pik K92
herc J82
karo AJ105
tref KQ10
tref karo herc pik NT
N - 2 - 2 -
S - 2 - 2 -
E 2 - 2 - 1
W 2 - 2 - 1
6.
E
EW
pik 53
herc 109862
karo J73
tref 953
par: -1370
6 by E
pik 84
herc AQJ53
karo 102
tref KQ107
pik AQ2
herc 4
karo AQ96
tref AJ864
1
12 17
10
pik KJ10976
herc K7
karo K854
tref 2
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 5 4 3 5
W 6 4 4 2 5
7.
S
ALL
pik K
herc AQ1072
karo 5
tref KQ10743
par: 630
3NT by S
pik AQ10
herc 85
karo 9862
tref J952
pik J862
herc K964
karo Q1073
tref 8
14
7 6
13
pik 97543
herc J3
karo AKJ4
tref A6
tref karo herc pik NT
N 5 1 4 1 4
S 5 1 4 1 4
E - - - - -
W - - - - -
8.
W
-
pik Q1095
herc 6432
karo QJ8
tref 75
par: 140
1 by N
pik K763
herc QJ8
karo 94
tref Q1062
pik 2
herc A1097
karo 107632
tref KJ4
5
8 8
19
pik AJ84
herc K5
karo AK5
tref A983
tref karo herc pik NT
N - 1 1 3 2
S - 1 1 3 2
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik 1043
herc QJ98
karo 109
tref Q1093
par: -500
4 by N
pik 972
herc 74
karo AQ862
tref 542
pik A85
herc 1062
karo K753
tref AKJ
5
6 15
14
pik KQJ6
herc AK53
karo J4
tref 876
tref karo herc pik NT
N - - 1 1 -
S - - 1 1 -
E 1 3 - - 3
W 1 3 - - 3
10.
E
ALL
pik AKQ94
herc
karo AK97532
tref K
par: 620
4 by S
pik J1086
herc J10985
karo 84
tref A2
pik 753
herc AQ2
karo QJ10
tref 9643
19
6 9
6
pik 2
herc K7643
karo 6
tref QJ10875
tref karo herc pik NT
N 5 4 1 4 1
S 5 4 1 4 1
E - - - - -
W - - - - -
11.
S
-
pik Q2
herc QJ2
karo KJ76
tref J1052
par: -110
2 by W
pik J109763
herc AK
karo A952
tref A
pik 4
herc 10987
karo 108
tref KQ9874
10
16 5
9
pik AK85
herc 6543
karo Q43
tref 63
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 - 1 1 -
W 3 - 1 1 -
12.
W
NS
pik Q104
herc KJ94
karo 863
tref Q85
par: 140
2 by N
pik A732
herc 102
karo QJ9542
tref 9
pik J8
herc 53
karo A7
tref A1076432
8
7 9
16
pik K965
herc AQ876
karo K10
tref KJ
tref karo herc pik NT
N - - 3 2 -
S - - 3 2 -
E 1 1 - - -
W 1 1 - - -
13.
N
ALL
pik AJ10653
herc J
karo QJ8
tref K109
par: 500
6 by E
pik Q9
herc KQ974
karo 32
tref J753
pik
herc A108652
karo K10975
tref A2
12
8 11
9
pik K8742
herc 3
karo A64
tref Q864
tref karo herc pik NT
N 2 - - 5 -
S 2 - - 5 -
E - 3 4 - -
W - 3 4 - -
14.
E
-
pik 1092
herc 96
karo K54
tref KJ942
par: -140
3 by E
pik AK74
herc K7
karo AQJ632
tref Q
pik Q6
herc QJ10853
karo 97
tref 653
7
19 5
9
pik J853
herc A42
karo 108
tref A1087
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 4 3 1 -
W - 4 3 1 -
15.
S
NS
pik A98
herc 85
karo KJ1063
tref A64
par: 1370
6 by S
pik 10
herc 742
karo 975
tref KQ9872
pik KJ654
herc QJ96
karo Q2
tref 53
12
5 9
14
pik Q732
herc AK103
karo A84
tref J10
tref karo herc pik NT
N 2 6 4 4 5
S 2 6 4 4 5
E - - - - -
W - - - - -
16.
W
EW
pik Q943
herc AK1083
karo 1082
tref 9
par: -140
2 by W
pik AKJ52
herc 5
karo A5
tref 86542
pik
herc QJ7642
karo QJ9643
tref A
9
12 10
9
pik 10876
herc 9
karo K7
tref KQJ1073
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 4 3 - -
W - 4 3 - -
17.
N
-
pik AK10
herc A9863
karo 974
tref K7
par: 420
4 by N
pik Q93
herc Q42
karo KQ5
tref J983
pik J64
herc J107
karo J2
tref Q10642
14
10 5
11
pik 8752
herc K5
karo A10863
tref A5
tref karo herc pik NT
N 2 4 4 4 3
S 2 4 4 4 3
E - - - - -
W - - - - -
18.
E
NS
pik J1052
herc KQ52
karo 10652
tref 10
par: -920
6 by E
pik K4
herc J94
karo AKQJ3
tref KJ4
pik AQ98
herc 8
karo 84
tref AQ8653
6
18 12
4
pik 763
herc A10763
karo 97
tref 972
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 6 1 3 2
W 6 6 1 3 2
19.
S
EW
pik Q54
herc KJ9
karo AJ93
tref AKQ
par: 460
4NT by N
pik A108
herc 1072
karo 104
tref J6543
pik K9762
herc Q6
karo Q8762
tref 10
20
5 7
8
pik J3
herc A8543
karo K5
tref 9872
tref karo herc pik NT
N 4 2 5 1 5
S 4 2 5 1 4
E - - - - -
W - - - - -
20.
W
ALL
pik A102
herc 6
karo AK63
tref AKJ52
par: 630
4NT by S
pik QJ765
herc K10542
karo 75
tref 7
pik 984
herc A73
karo J942
tref Q94
19
6 7
8
pik K3
herc QJ98
karo Q108
tref 10863
tref karo herc pik NT
N 5 4 1 1 3
S 5 4 1 1 4
E - - - - -
W - - - - -
21.
N
NS
pik 93
herc KQ643
karo 753
tref 752
par: -450
4 by E
pik KJ765
herc 109
karo K108
tref KQ9
pik AQ102
herc 2
karo AQJ6
tref 10643
5
12 13
10
pik 84
herc AJ875
karo 942
tref AJ8
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 5 1 5 1
W 4 5 1 5 1
22.
E
EW
pik AQ53
herc 976
karo K7
tref QJ42
par: -120
2NT by E
pik J87
herc K84
karo A10854
tref 103
pik K106
herc A105
karo QJ63
tref A65
12
8 14
6
pik 942
herc QJ32
karo 92
tref K987
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 3 1 1 2
W - 3 1 1 2
23.
S
ALL
pik 76
herc 97
karo AQ10865
tref A107
par: -500
6 by S
pik AKQ854
herc AJ
karo J974
tref 2
pik J1093
herc KQ643
karo 3
tref Q43
10
15 8
7
pik 2
herc 10852
karo K2
tref KJ9865
tref karo herc pik NT
N 4 3 - - -
S 4 3 - - -
E - - 2 5 -
W - - 2 5 -
24.
W
-
pik J9862
herc 53
karo 75
tref 10875
par: -1440
7 by W
pik AQ3
herc AK92
karo KJ983
tref 3
pik 75
herc 1084
karo AQ62
tref AK96
1
17 13
9
pik K104
herc QJ76
karo 104
tref QJ42
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 7 6 3 6
W 3 7 6 3 6
25.
N
EW
pik 1075
herc A953
karo A754
tref 54
par: -100
2 by N
pik K9
herc KJ104
karo Q86
tref J862
pik AJ83
herc Q86
karo K92
tref 1097
8
10 10
12
pik Q642
herc 72
karo J103
tref AKQ3
tref karo herc pik NT
N - 1 - 1 -
S - 1 - 1 -
E 1 - 2 - 1
W 1 - 2 - 1
26.
E
ALL
pik KQ63
herc 96
karo 109865
tref 65
par: -620
4 by E
pik 10
herc J8752
karo J7
tref KQJ43
pik AJ95
herc AK10
karo Q2
tref A1092
5
8 18
9
pik 8742
herc Q43
karo AK43
tref 87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 - 4 1 2
W 4 - 4 1 2
27.
S
-
pik AJ8
herc J1082
karo 1065
tref 872
par: 400
5 by S
pik K4
herc AK9543
karo 32
tref Q65
pik Q10652
herc Q76
karo 987
tref 93
6
12 4
18
pik 973
herc
karo AKQJ4
tref AKJ104
tref karo herc pik NT
N 5 4 - 2 2
S 5 4 - 2 2
E - - 1 - -
W - - 1 - -