Četvrtak 14.09.2023.
1.
N
-
pik Q7
herc K4
karo Q10632
tref K653
par: 430
4NT by N
pik 1052
herc AQ765
karo K9
tref 984
pik J
herc J10982
karo A74
tref Q1072
10
9 8
13
pik AK98643
herc 3
karo J85
tref AJ
tref karo herc pik NT
N 1 3 - 3 4
S 1 3 - 3 4
E - - 2 - -
W - - 2 - -
2.
E
NS
pik KQJ5
herc 5
karo AK1093
tref A76
par: 90
2 by S
pik A743
herc AJ107
karo Q62
tref 43
pik 962
herc K2
karo J87
tref KQJ109
17
11 10
2
pik 108
herc Q98643
karo 54
tref 852
tref karo herc pik NT
N - 2 - 1 -
S - 2 - 1 -
E - - - - 1
W - - - - 1
3.
S
EW
pik QJ109
herc AKQ6
karo A93
tref J10
par: 140
3 by S
pik 6
herc 1072
karo QJ105
tref A9654
pik AK2
herc 54
karo 876
tref Q8732
17
7 9
7
pik 87543
herc J983
karo K42
tref K
tref karo herc pik NT
N - - 3 3 -
S - - 3 3 -
E 3 2 - - 1
W 3 2 - - 1
4.
W
ALL
pik J85
herc K2
karo K
tref AJ98732
par: 1440
6NT by N
pik 94
herc A1054
karo Q98653
tref 4
pik Q106
herc J987
karo J104
tref Q65
12
6 6
16
pik AK732
herc Q63
karo A72
tref K10
tref karo herc pik NT
N 6 - 2 5 6
S 6 - 2 5 6
E - - - - -
W - - - - -
5.
N
NS
pik KJ8
herc Q98
karo 10732
tref 842
par: -420
4 by E
pik A964
herc KJ103
karo 964
tref K9
pik Q1075
herc 72
karo AK8
tref QJ106
6
11 12
11
pik 32
herc A654
karo QJ5
tref A753
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 1 4 2
W 2 1 1 4 2
6.
E
EW
pik K106
herc K10
karo AKQJ1095
tref Q
par: 140
3 by S
pik 872
herc A86
karo 8743
tref 1097
pik A3
herc 9753
karo
tref AJ65432
18
4 9
9
pik QJ954
herc QJ42
karo 62
tref K8
tref karo herc pik NT
N - 4 1 3 2
S - 4 1 3 2
E 3 - - - -
W 3 - - - -
7.
S
ALL
pik 63
herc K942
karo AQ85
tref 985
par: -110
1 by W
pik A72
herc 10876
karo K74
tref Q76
pik KQ105
herc A5
karo J32
tref KJ104
9
9 14
8
pik J984
herc QJ3
karo 1096
tref A32
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 - 2 1
W 2 1 - 2 1
8.
W
-
pik J85
herc 1052
karo AK8
tref AQ87
par: 1520
7NT by N
pik 10932
herc 643
karo 106
tref K532
pik KQ74
herc KQJ87
karo 52
tref 96
14
3 11
12
pik A6
herc A9
karo QJ9743
tref J104
tref karo herc pik NT
N 6 7 1 1 7
S 6 6 1 1 7
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik 10
herc KQ95
karo K632
tref K972
par: 400
5 by N
pik 532
herc 107
karo 974
tref Q10854
pik AKJ9876
herc J863
karo J5
tref
11
2 10
17
pik Q4
herc A42
karo AQ108
tref AJ63
tref karo herc pik NT
N 4 5 3 - -
S 4 4 3 - -
E - - - 2 -
W - - - 2 -
10.
E
ALL
pik AQ1073
herc A102
karo J
tref A952
par: 1430
6 by S
pik K6
herc J653
karo K875
tref K103
pik J
herc 9874
karo AQ94
tref Q874
15
10 9
6
pik 98542
herc KQ
karo 10632
tref J6
tref karo herc pik NT
N 1 - - 6 3
S 1 - - 6 3
E - - 1 - -
W - - 1 - -
11.
S
-
pik K9
herc K52
karo AK74
tref AKJ9
par: 990
6NT by S
pik 54
herc QJ864
karo Q852
tref 43
pik J108732
herc 93
karo J6
tref 876
21
5 2
12
pik AQ6
herc A107
karo 1093
tref Q1052
tref karo herc pik NT
N 6 6 3 4 6
S 6 6 3 4 6
E - - - - -
W - - - - -
12.
W
NS
pik 4
herc J97532
karo 652
tref K65
par: -110
3 by W
pik K7652
herc K4
karo Q87
tref AJ9
pik 93
herc Q8
karo AKJ10
tref 107432
4
13 10
13
pik AQJ108
herc A106
karo 943
tref Q8
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E 3 3 - 1 1
W 3 3 - 1 1
13.
N
ALL
pik 1042
herc J7654
karo A9
tref AQ10
par: -140
1 by E
pik AK95
herc AK92
karo Q754
tref 4
pik J73
herc Q10
karo K86
tref J8765
11
16 7
6
pik Q86
herc 83
karo J1032
tref K932
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 2 2 3 2
W 1 2 2 3 2
14.
E
-
pik 62
herc QJ9872
karo AKQ
tref K4
par: 450
4 by S
pik KJ1084
herc A63
karo J104
tref J6
pik Q
herc 4
karo 98753
tref Q109873
15
10 4
11
pik A9753
herc K105
karo 62
tref A52
tref karo herc pik NT
N - - 5 2 4
S - - 5 2 4
E 1 - - - -
W 1 - - - -
15.
S
NS
pik KJ1096
herc KJ2
karo 93
tref KJ10
par: 630
4NT by S
pik AQ432
herc 1065
karo AQJ
tref 53
pik 7
herc 87
karo 10642
tref Q98742
12
13 2
13
pik 85
herc AQ943
karo K875
tref A6
tref karo herc pik NT
N - 1 3 3 4
S - 1 3 4 4
E 1 - - - -
W 1 - - - -
16.
W
EW
pik KQ3
herc AK973
karo K643
tref 2
par: 1510
7 by N
pik J7
herc J852
karo Q1087
tref K104
pik 109
herc 104
karo J952
tref QJ873
15
7 4
14
pik A86542
herc Q6
karo A
tref A965
tref karo herc pik NT
N 3 3 6 7 6
S 3 3 6 7 6
E - - - - -
W - - - - -
17.
N
-
pik AQ852
herc 63
karo K7
tref AJ98
par: 420
4 by N
pik J6
herc J8542
karo J84
tref KQ3
pik 9743
herc Q1097
karo A102
tref 54
14
8 6
12
pik K10
herc AK
karo Q9653
tref 10762
tref karo herc pik NT
N 5 4 - 4 3
S 5 4 - 4 3
E - - - - -
W - - - - -
18.
E
NS
pik 108
herc K72
karo QJ543
tref Q106
par: -980
6 by E
pik 543
herc 95
karo A1087
tref AK54
pik AKJ76
herc AQJ106
karo 9
tref J8
8
11 16
5
pik Q92
herc 843
karo K62
tref 9732
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 3 6 6 5
W 4 3 6 6 5
19.
S
EW
pik 75
herc 32
karo Q542
tref K10542
par: -660
3NT by W
pik KQJ432
herc AK
karo J93
tref QJ
pik 106
herc Q9765
karo A76
tref A83
5
17 10
8
pik A98
herc J1084
karo K108
tref 976
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 2 3 5 5
W 1 2 3 5 5
20.
W
ALL
pik 987643
herc AQ
karo Q963
tref 3
par: -630
3NT by W
pik A10
herc 9853
karo KJ102
tref KQ7
pik KJ52
herc K1074
karo 7
tref AJ65
8
13 12
7
pik Q
herc J62
karo A854
tref 109842
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 1 3 1 4
W 3 1 3 1 4
21.
N
NS
pik KJ10972
herc 109
karo 54
tref 653
par: -1440
7 by E
pik AQ43
herc A7
karo AJ986
tref A9
pik 8
herc 83
karo KQ732
tref KQJ84
4
19 11
6
pik 65
herc KQJ6542
karo 10
tref 1072
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 7 1 2 6
W 6 7 1 2 6
22.
E
EW
pik Q76
herc J10962
karo 32
tref A98
par: 120
1NT by S
pik K93
herc K8543
karo 7
tref K1043
pik J852
herc AQ
karo QJ1054
tref 65
7
9 10
14
pik A104
herc 7
karo AK986
tref QJ72
tref karo herc pik NT
N 2 2 1 1 2
S 2 2 1 1 2
E - - - - -
W - - - - -
23.
S
ALL
pik AJ85
herc A986
karo K10
tref A104
par: 110
2 by S
pik 102
herc 3
karo A87543
tref QJ85
pik KQ7
herc KJ104
karo J62
tref 763
16
7 10
7
pik 9643
herc Q752
karo Q9
tref K92
tref karo herc pik NT
N - - 1 2 -
S - - 1 2 -
E 2 2 - - 1
W 2 2 - - 1
24.
W
-
pik 73
herc K53
karo 9765
tref 10643
par: -100
3 by N
pik J42
herc 97
karo AKQ104
tref J87
pik Q8
herc AJ10842
karo J32
tref KQ
3
11 13
13
pik AK10965
herc Q6
karo 8
tref A952
tref karo herc pik NT
N 3 - - 2 -
S 3 - - 2 -
E - 3 2 - 1
W - 3 2 - 1
25.
N
EW
pik 764
herc A10
karo 1093
tref QJ1086
par: -1400
6 by N
pik KJ53
herc KQ92
karo 8
tref AK32
pik
herc J876
karo AKQ7642
tref 54
7
16 10
7
pik AQ10982
herc 543
karo J5
tref 97
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 6 6 1 5
W 2 6 6 1 5
26.
E
ALL
pik J1052
herc 76
karo 2
tref AJ8543
par: 620
4 by S
pik K
herc AKQJ105
karo K106
tref Q76
pik Q63
herc 93
karo J98753
tref 109
6
18 3
13
pik A9874
herc 842
karo AQ4
tref K2
tref karo herc pik NT
N 3 - - 4 1
S 3 - - 4 1
E - 2 1 - -
W - 2 1 - -
27.
S
-
pik 97642
herc A85
karo AK1065
tref
par: 460
3NT by S
pik 5
herc Q4
karo 9842
tref AK10753
pik KJ83
herc J109632
karo J7
tref 2
11
9 6
14
pik AQ10
herc K7
karo Q3
tref QJ9864
tref karo herc pik NT
N 3 5 2 5 4
S 3 5 2 5 5
E - - - - -
W - - - - -