Četvrtak 13.07.2023.
1.
N
-
pik AKQ103
herc K63
karo A98
tref 32
par: 110
2 by N
pik 87652
herc 54
karo 1062
tref AKQ
pik 9
herc A1082
karo K43
tref 108654
16
9 7
8
pik J4
herc QJ97
karo QJ75
tref J97
tref karo herc pik NT
N - 2 2 2 -
S - 2 2 2 -
E 1 - - - -
W 1 - - - -
2.
E
NS
pik KJ862
herc 98
karo 109863
tref J
par: -430
3NT by E
pik AQ4
herc Q752
karo K72
tref Q74
pik 53
herc 43
karo AJ5
tref AK10985
5
13 12
10
pik 1097
herc AKJ106
karo Q4
tref 632
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 4 - 1 - 4
W 4 1 1 - 4
3.
S
EW
pik K873
herc Q1085
karo AK3
tref Q9
par: -90
1NT by W
pik A6
herc A64
karo 1082
tref AK872
pik J1052
herc J93
karo Q94
tref 1065
14
15 4
7
pik Q94
herc K72
karo J765
tref J43
tref karo herc pik NT
N - 1 1 1 -
S - 1 1 1 -
E 1 - - - 1
W 1 - - - 1
4.
W
ALL
pik J10532
herc 98
karo Q
tref AKQ32
par: 140
3 by N
pik K6
herc AQ10742
karo A97
tref J5
pik A8
herc J653
karo 86532
tref 104
12
14 5
9
pik Q974
herc K
karo KJ104
tref 9876
tref karo herc pik NT
N 3 - - 3 -
S 3 - - 3 -
E - 2 3 - 2
W - 2 3 - 2
5.
N
NS
pik J108752
herc A
karo Q87
tref KJ3
par: 100
4 by E
pik A93
herc KJ9853
karo KJ62
tref
pik 4
herc 106
karo A543
tref Q97642
11
12 6
11
pik KQ6
herc Q742
karo 109
tref A1085
tref karo herc pik NT
N - - - 2 2
S 1 - - 3 2
E - 3 3 - -
W - 3 3 - -
6.
E
EW
pik QJ74
herc 95
karo 94
tref KJ1092
par: 140
2 by S
pik K63
herc 632
karo AK765
tref A4
pik 102
herc QJ7
karo J1082
tref Q853
7
14 6
13
pik A985
herc AK1084
karo Q3
tref 76
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 3 -
S 1 - 2 3 -
E - 2 - - 1
W - 2 - - -
7.
S
ALL
pik J54
herc A985
karo A1052
tref 93
par: -110
2 by W
pik 632
herc J42
karo KJ9
tref K754
pik KQ1098
herc K106
karo 6
tref AJ82
9
8 13
10
pik A7
herc Q73
karo Q8743
tref Q106
tref karo herc pik NT
N - 2 1 - -
S - 2 1 - -
E 2 - - 2 1
W 2 - - 2 1
8.
W
-
pik J652
herc 8652
karo AK6
tref A4
par: 420
4 by N
pik AK10987
herc K
karo Q9854
tref 9
pik Q3
herc Q1043
karo 107
tref J10853
12
12 5
11
pik 4
herc AJ97
karo J32
tref KQ762
tref karo herc pik NT
N 3 - 4 - 2
S 3 - 4 - 2
E - 1 - 1 -
W - 1 - 1 -
9.
N
EW
pik 106
herc J8542
karo AJ
tref 9872
par: -140
1 by E
pik AK743
herc K96
karo Q654
tref 4
pik Q9
herc AQ
karo 9832
tref AJ1053
6
12 13
9
pik J852
herc 1073
karo K107
tref KQ6
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 1 3 2
W 2 4 1 3 2
10.
E
ALL
pik 9843
herc 94
karo 10743
tref AQ5
par: -110
3 by E
pik
herc K1032
karo QJ852
tref K1087
pik AKJ106
herc 87
karo 9
tref J9432
6
9 9
16
pik Q752
herc AQJ65
karo AK6
tref 6
tref karo herc pik NT
N - 1 2 1 1
S - 2 2 1 1
E 3 - - - -
W 3 - - - -
11.
S
-
pik 432
herc J1075
karo 62
tref QJ106
par: -400
5 by E
pik AQ987
herc 9
karo 1073
tref 7532
pik K
herc A843
karo KJ954
tref AK4
4
6 18
12
pik J1065
herc KQ62
karo AQ8
tref 98
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 3 5 - 3 1
W 3 2 - 2 1
12.
W
NS
pik AJ98
herc A8
karo 109543
tref A10
par: 100
4 by W
pik 5
herc 9652
karo A862
tref J874
pik Q1032
herc KJ1074
karo KJ
tref K6
13
5 13
9
pik K764
herc Q3
karo Q7
tref Q9532
tref karo herc pik NT
N 1 1 - 3 1
S 1 1 - 2 -
E - - 3 - -
W - - 3 - -
13.
N
ALL
pik QJ1053
herc 2
karo A
tref AK10852
par: 130
1 by N
pik 87
herc KJ1065
karo J854
tref 43
pik AK962
herc 843
karo Q10
tref QJ6
14
5 12
9
pik 4
herc AQ97
karo K97632
tref 97
tref karo herc pik NT
N 4 2 1 2 1
S 3 3 1 2 1
E - - - - -
W - - - - -
14.
E
-
pik KQ832
herc 76
karo Q
tref KJ864
par: -110
2 by E
pik AJ964
herc 4
karo 863
tref AQ109
pik 107
herc AKJ832
karo K1097
tref 7
11
11 11
7
pik 5
herc Q1095
karo AJ542
tref 532
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 2 2 1 1
W - 2 2 2 1
15.
S
NS
pik 4
herc 7
karo K86543
tref AJ1086
par: 300
5 by W
pik AJ85
herc KQ109
karo Q7
tref K94
pik 109732
herc AJ854
karo 10
tref 73
8
15 5
12
pik KQ6
herc 632
karo AJ92
tref Q52
tref karo herc pik NT
N 5 5 - - 1
S 5 5 - - 1
E - - 3 3 -
W - - 3 3 -
16.
W
EW
pik AQ5
herc AK9762
karo 976
tref 3
par: 420
4 by N
pik J92
herc Q108
karo KJ103
tref 542
pik 10863
herc 5
karo AQ4
tref KJ976
13
7 10
10
pik K74
herc J43
karo 852
tref AQ108
tref karo herc pik NT
N 1 2 4 2 3
S 1 2 4 2 3
E - - - - -
W - - - - -
17.
N
-
pik Q97
herc 9754
karo 764
tref Q82
par: -450
4 by E
pik 863
herc AKQ8
karo A93
tref A43
pik AJ104
herc J102
karo J10852
tref 5
4
17 7
12
pik K52
herc 63
karo KQ
tref KJ10976
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 5 5 4 2
W - 5 5 4 2
18.
E
NS
pik AQ63
herc A63
karo Q95
tref Q73
par: -140
2 by E
pik J10874
herc KQ1074
karo AK
tref J
pik 9
herc J95
karo 86432
tref A854
14
14 5
7
pik K52
herc 82
karo J107
tref K10962
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - - 3 1 -
W - - 3 1 -
19.
S
EW
pik Q
herc J9832
karo K964
tref A87
par: 980
6 by S
pik 87643
herc 4
karo AQ82
tref 1096
pik J5
herc Q105
karo J103
tref KQ542
10
6 9
15
pik AK1092
herc AK76
karo 75
tref J3
tref karo herc pik NT
N - 2 6 4 5
S - 2 6 4 5
E - - - - -
W - - - - -
20.
W
ALL
pik 962
herc KJ10742
karo 52
tref 62
par: -120
2NT by W
pik J8
herc 83
karo J763
tref KQ753
pik Q43
herc AQ9
karo Q9
tref AJ1094
4
7 15
14
pik AK1075
herc 65
karo AK1084
tref 8
tref karo herc pik NT
N - 1 2 2 -
S - 1 2 2 -
E 3 - - - 2
W 3 - - - 2
21.
N
NS
pik 42
herc Q987
karo J952
tref 1052
par: -140
3 by E
pik J10873
herc 543
karo K1043
tref 8
pik A65
herc KJ10
karo AQ8
tref 9764
3
4 14
19
pik KQ9
herc A62
karo 76
tref AKQJ3
tref karo herc pik NT
N 2 - - - 2
S 2 - - - 1
E - 2 - 3 -
W - 2 - 3 -
22.
E
EW
pik J1085
herc AQ5
karo KJ104
tref J6
par: 140
3 by S
pik A764
herc J3
karo AQ92
tref 974
pik KQ93
herc K87
karo 5
tref Q10532
12
11 10
7
pik 2
herc 109642
karo 8763
tref AK8
tref karo herc pik NT
N - 3 3 - -
S - 3 3 - -
E 3 - - 2 -
W 3 - - 2 -
23.
S
ALL
pik J2
herc A9
karo K96
tref AQJ875
par: 620
4 by S
pik 1085
herc KJ2
karo 875
tref K632
pik K963
herc 653
karo AJ102
tref 94
15
7 8
10
pik AQ74
herc Q10874
karo Q43
tref 10
tref karo herc pik NT
N 4 3 4 3 3
S 3 3 4 2 3
E - - - - -
W - - - - -
24.
W
-
pik 83
herc 7642
karo AK3
tref J983
par: -300
4 by N
pik Q742
herc AK5
karo Q95
tref Q52
pik 10
herc QJ1093
karo 1084
tref AK74
8
13 10
9
pik AKJ965
herc 8
karo J762
tref 106
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 3 1 4 - 3
W 3 1 4 - 3
25.
N
EW
pik 864
herc K32
karo Q542
tref K94
par: -500
5 by N
pik 95
herc J10987
karo 7
tref Q10832
pik 3
herc A65
karo AK1096
tref AJ76
8
3 16
13
pik AKQJ1072
herc Q4
karo J83
tref 5
tref karo herc pik NT
N - - - 2 2
S - - - 2 -
E 5 2 4 - -
W 5 2 4 - -
26.
E
ALL
pik AQ4
herc 8543
karo Q93
tref K98
par: -650
4 by E
pik 10965
herc AJ7
karo K10
tref AJ64
pik KJ83
herc Q92
karo AJ54
tref 52
11
13 11
5
pik 72
herc K106
karo 8762
tref Q1073
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 3 3 5 4
W 3 4 3 5 4
27.
S
-
pik AJ
herc Q107
karo 10975
tref Q854
par: -450
4 by W
pik KQ10862
herc KJ4
karo 32
tref A10
pik 75
herc A952
karo AJ86
tref K63
9
13 12
6
pik 943
herc 863
karo KQ4
tref J972
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E - 2 4 5 4
W - 3 4 5 4
28.
W
NS
pik AK
herc 8652
karo K1083
tref Q104
par: 1100
6 by W
pik 106543
herc A10974
karo J
tref 32
pik QJ92
herc QJ3
karo 76
tref 8765
12
5 6
17
pik 87
herc K
karo AQ9542
tref AKJ9
tref karo herc pik NT
N 4 6 - - 2
S 4 6 - - 2
E - - 1 1 -
W - - 1 1 -