Četvrtak 09.02.2023.
1.
N
-
pik 97
herc 872
karo K76
tref J10982
par: 90
2 by N
pik J842
herc AK
karo QJ1095
tref Q7
pik K53
herc 109654
karo 83
tref A43
4
13 7
16
pik AQ106
herc QJ3
karo A42
tref K65
tref karo herc pik NT
N 2 - 1 - -
S 2 - 1 - -
E - 1 - 1 -
W - 1 - 1 -
2.
E
NS
pik J1052
herc KJ10943
karo 102
tref 8
par: -120
2NT by W
pik A3
herc Q7
karo K976
tref KQJ76
pik K764
herc A652
karo 8543
tref 10
5
15 7
13
pik Q98
herc 8
karo AQJ
tref A95432
tref karo herc pik NT
N - - 1 1 -
S - - 1 1 -
E 2 2 - - 1
W 2 2 - - 2
3.
S
EW
pik AQ87652
herc 86
karo Q10
tref 32
par: 450
4 by S
pik J103
herc K542
karo J965
tref K9
pik K94
herc 1097
karo 82
tref J10654
8
8 4
20
pik
herc AQJ3
karo AK743
tref AQ87
tref karo herc pik NT
N 2 4 3 4 4
S 3 4 3 5 4
E - - - - -
W - - - - -
4.
W
ALL
pik 84
herc J876
karo 109
tref Q8432
par: -600
3NT by E
pik K105
herc K42
karo J763
tref K105
pik AJ963
herc Q9
karo Q854
tref A9
3
10 13
14
pik Q72
herc A1053
karo AK2
tref J76
tref karo herc pik NT
N 1 - 1 - -
S 1 - 1 - -
E - 4 - 3 3
W - 4 - 3 2
5.
N
NS
pik KQ103
herc 853
karo Q54
tref K73
par: 600
3NT by N
pik A9
herc AQ92
karo 109862
tref Q9
pik J76
herc J64
karo K73
tref 10542
10
12 5
13
pik 8542
herc K107
karo AJ
tref AJ86
tref karo herc pik NT
N 3 - 1 3 3
S 3 - 1 3 3
E - - - - -
W - - - - -
6.
E
EW
pik 73
herc A98632
karo 107
tref A82
par: -120
2NT by E
pik AJ
herc KQ10
karo J8542
tref J64
pik KQ96
herc J4
karo AQ96
tref Q75
8
12 14
6
pik 108542
herc 75
karo K3
tref K1093
tref karo herc pik NT
N 1 - 1 - -
S 1 - 1 - -
E - 3 - 1 2
W - 3 - 1 2
7.
S
ALL
pik Q8
herc K10
karo 7653
tref A10732
par: -600
3NT by W
pik J5
herc 853
karo AKJ109
tref Q86
pik AK64
herc A97
karo Q842
tref K9
9
11 16
4
pik 109732
herc QJ642
karo
tref J54
tref karo herc pik NT
N 1 - 1 - -
S 1 - 1 - -
E - 4 - 1 3
W - 4 - 1 3
8.
W
-
pik 109
herc K765
karo K2
tref AQ753
par: 100
4 by W
pik A87632
herc J9
karo Q9
tref K62
pik KJ54
herc Q43
karo A6543
tref 8
12
10 10
8
pik Q
herc A1082
karo J1087
tref J1094
tref karo herc pik NT
N 4 - 4 - -
S 4 - 4 - -
E - 1 - 3 -
W - 1 - 3 -
9.
N
EW
pik K97
herc 62
karo 1094
tref AKQ85
par: -100
3 by N
pik 5
herc 109874
karo QJ753
tref J3
pik AJ643
herc AKJ3
karo
tref 9762
12
4 13
11
pik Q1082
herc Q5
karo AK862
tref 104
tref karo herc pik NT
N - 1 - 2 1
S - 1 - 2 1
E - - 3 - -
W - - 3 - -
10.
E
ALL
pik AK108
herc 8754
karo
tref K10853
par: 500
5 by E
pik 4
herc QJ1032
karo A984
tref J92
pik 97653
herc AK96
karo 1063
tref A
10
8 11
11
pik QJ2
herc
karo KQJ752
tref Q764
tref karo herc pik NT
N 5 1 - 2 -
S 5 1 - 2 -
E - - 3 - 1
W - - 2 - 1
11.
S
-
pik 984
herc KQ108
karo AJ6
tref J87
par: -460
3NT by W
pik AKJ
herc A54
karo 9754
tref AK5
pik Q6
herc J72
karo KQ103
tref Q632
11
19 10
0
pik 107532
herc 963
karo 82
tref 1094
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 5 3 2 5
W 5 5 3 3 5
12.
W
NS
pik A94
herc K6432
karo 108
tref 875
par: -120
1NT by W
pik QJ8
herc A8
karo K72
tref KQJ42
pik 1052
herc QJ75
karo AJ543
tref 10
7
16 8
9
pik K763
herc 109
karo Q96
tref A963
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 2 1 2 2
W 2 2 1 1 2
13.
N
ALL
pik KJ96542
herc 6
karo Q4
tref 954
par: -1400
6 by N
pik A3
herc A9432
karo 98
tref AJ72
pik
herc KQJ1085
karo KJ76
tref K108
6
13 13
8
pik Q1087
herc 7
karo A10532
tref Q63
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 6 2 6 - 5
W 6 2 6 - 5
14.
E
-
pik J82
herc 10954
karo J73
tref AK10
par: -140
2 by E
pik AQ105
herc A6
karo KQ64
tref J98
pik 97643
herc QJ
karo 95
tref Q543
9
16 5
10
pik K
herc K8732
karo A1082
tref 762
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 2 1 - 3 1
W 2 1 - 3 1
15.
S
NS
pik 9543
herc AKQ42
karo A8
tref K3
par: 650
4 by S
pik AKJ62
herc J3
karo 9432
tref Q7
pik 108
herc 987
karo KQJ6
tref 9642
16
11 6
7
pik Q7
herc 1065
karo 1075
tref AJ1085
tref karo herc pik NT
N 5 - 5 - 4
S 5 - 5 - 4
E - 1 - - -
W - 1 - - -
16.
W
EW
pik A652
herc AQJ
karo AJ954
tref K
par: 400
3NT by N
pik KJ
herc K1042
karo 10
tref AQ10982
pik Q10983
herc 9875
karo Q632
tref
19
13 4
4
pik 74
herc 63
karo K87
tref J76543
tref karo herc pik NT
N 1 3 - 1 3
S 1 3 - 1 3
E - - 2 - -
W - - 2 - -
17.
N
-
pik 7
herc AJ1053
karo 753
tref KQ86
par: -100
4 by N
pik AK1095
herc 874
karo 1042
tref AJ
pik J6432
herc K2
karo AJ86
tref 94
10
12 9
9
pik Q8
herc Q96
karo KQ9
tref 107532
tref karo herc pik NT
N 3 - 3 - -
S 2 - 3 - -
E - 2 - 3 2
W - 2 - 3 2
18.
E
NS
pik Q1093
herc J102
karo A6
tref AKJ10
par: 660
3NT by S
pik K765
herc 9874
karo 875
tref 75
pik 84
herc AQ63
karo 1042
tref 9862
15
3 6
16
pik AJ2
herc K5
karo KQJ93
tref Q43
tref karo herc pik NT
N 5 5 2 5 5
S 5 5 2 5 5
E - - - - -
W - - - - -
19.
S
EW
pik 9432
herc KQ8
karo AK7
tref Q87
par: 120
1NT by S
pik Q76
herc 1042
karo 1054
tref J954
pik AJ105
herc AJ93
karo J96
tref K6
14
3 14
9
pik K8
herc 765
karo Q832
tref A1032
tref karo herc pik NT
N 2 2 1 1 2
S 2 2 1 1 2
E - - - - -
W - - - - -
20.
W
ALL
pik 762
herc AJ6
karo 954
tref A432
par: 600
5 by N
pik AKJ5
herc 107
karo J762
tref 1098
pik Q10843
herc Q532
karo 83
tref KJ
9
9 8
14
pik 9
herc K984
karo AKQ10
tref Q765
tref karo herc pik NT
N 5 3 3 - 2
S 5 3 3 - 2
E - - - 2 -
W - - - 2 -
21.
N
NS
pik Q10963
herc K
karo K72
tref Q742
par: -120
1NT by E
pik J74
herc J975
karo J983
tref AJ
pik K852
herc AQ6
karo 10
tref K10983
10
8 12
10
pik A
herc 108432
karo AQ654
tref 65
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 2 - 2 2 2
W 2 - 2 2 2
22.
E
EW
pik AK84
herc Q106
karo K98
tref Q86
par: -140
2 by E
pik J
herc AK9872
karo 1042
tref 1043
pik Q1062
herc 5
karo AJ765
tref AK7
14
8 14
4
pik 9753
herc J43
karo Q3
tref J952
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 3 1 1
W 2 3 3 1 1
23.
S
ALL
pik A987
herc
karo KQ98762
tref K6
par: 1370
6 by S
pik J5
herc Q9763
karo 1054
tref A94
pik KQ6432
herc 10542
karo J
tref J8
12
7 7
14
pik 10
herc AKJ8
karo A3
tref Q107532
tref karo herc pik NT
N 5 6 1 1 5
S 5 6 1 1 5
E - - - - -
W - - - - -
24.
W
-
pik AQJ765
herc Q9
karo 1092
tref Q5
par: -450
5 by W
pik 10
herc KJ76542
karo 4
tref AK87
pik 3
herc A103
karo KQJ83
tref J632
11
11 11
7
pik K9842
herc 8
karo A765
tref 1094
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 5 3 5 - -
W 5 3 5 - -
25.
N
EW
pik A6
herc K532
karo Q953
tref Q82
par: -300
5 by N
pik 102
herc 109764
karo K106
tref A93
pik K973
herc AJ8
karo A8742
tref 5
11
7 12
10
pik QJ854
herc Q
karo J
tref KJ10764
tref karo herc pik NT
N 3 - - 1 -
S 3 - - 1 -
E - 3 4 - 2
W - 3 4 - 2
26.
E
ALL
pik 103
herc A10765
karo QJ72
tref J6
par: 140
1 by S
pik 9865
herc K
karo K965
tref K542
pik Q72
herc QJ93
karo 3
tref Q10987
8
9 7
16
pik AKJ4
herc 842
karo A1084
tref A3
tref karo herc pik NT
N - 4 3 2 2
S - 4 3 2 2
E 1 - - - -
W 1 - - - -
27.
S
-
pik AQ54
herc AKQ1053
karo A7
tref Q
par: 990
6NT by N
pik J109863
herc J94
karo 4
tref A64
pik K2
herc 72
karo Q109863
tref J72
21
6 6
7
pik 7
herc 86
karo KJ52
tref K109853
tref karo herc pik NT
N 5 3 6 2 6
S 5 3 6 2 5
E - - - - -
W - - - - -