Podaci   Rezultati   Povijest
Nikica Šver

telefon: 780-168
e-mail: nikica_sver@hotmail.com

kategorija: MM
HBS: CRO11141
trenutna pozicija na listi: 6 - 6399.00 bodova
najbolja pozicija na listi: 1 (6/2008) - 11071.00 bodova