Pravilnik za igru s pregradama

Pregrade se na takmičenjima HBS-a koriste kad god je to moguće.

1. Opis igre

North i East cijelo vrijeme sjede s iste strane pregrade. Postavljanje borda na tacnu i skidanje odigranog borda s tacne odgovornost je Northa. Otvaranje i zatvaranje pregrade Westova je odgovornost. Pravilni je redoslijed: North stavlja bord na tacnu. Pregrada je zatvorena (i ostaje zatvorena do kraja licitacije) tako da samo bord i tacna mogu taman prolaziti ispod nje. Igrači uzimaju karte iz borda. Liciti se izvode karticama iz biding boksa. Igrač stavlja odabrani govor na tacnu tako da je vidljiv isključivo na njegovoj strani pregrade. Prvi govor se stavlja tako da dodiruje lijevi rub igračevog dijela tacne, a sljedeći govori se uredno i podjednako slažu prema desno.

Nakon što su oba igrača s iste strane pregrade licitirali svoje govore, North ili South (ovisno o strani pregrade) guraju tacnu ispod sredine pregrade tako da su vidljivi samo igračima na drugoj strani. Oni nakon toga na isti način licitiraju svoje govore i guraju tacnu natrag. Procedura se ponavlja dok licitacija ne završi.

Nakon što su sva četiri igrača imala priliku ispitati licitaciju (imali su mogućnost tražiti ponavljanje licitacije) igrači vraćaju vlastite licitacijske kartice natrag u svoje biding boksove. Nakon ispravne zatvorene atake, otvor pregrade minimalno se otvara tako da dopusti svim igračima vidjeti mrtvačeve karte i sve karte odigrane u trenutni štih.

2. Alerti i objašnjenja

 1. Igrač koji izvodi alertirani govor mora alertirati govor svom protivniku s iste strane pregrade. Njegov partner isti govor mora alertirati na drugoj strani pregrade kada tacna pređe na njegovu stranu. Alert kartica stavlja se na alertirani govor na njegovom dijelu pregrade, protivnik prihvaća objašnjenje te mora vratiti Alert karticu protivniku. Igrač smije pitati za objašnjenje alertiranog govora pismenim putem, protivnik s iste strane pregrade također odgovara pismenim putem.
 2. Igrač smije zahtijevati pismenim putem potpuno objašnjenje protivničkog govora u bilo kojem trenutku tijekom licitacije. Odgovor se također piše.
 3. Od početka licitacije pa do kraja igre svaki igrač dobiva informacije isključivo od protivnika s iste strane pregrade o značenjima govora i dobivenim objašnjenjima. Pitanja tijekom igre trebaju biti napisana uz zatvoreni otvor pregrade. Otvor pregrade ponovo se otvara nakon dobivenog odgovora.

3. Promjene pravila dok su u upotrebi pregrade

The Laws of Duplicate Contract Bridge 1997 su u upotrebi osim:

 • Law 9A2(b)(1); Law 42B(3); Law 43A(1)(b) - Mrtvac smije ukazati na prerano odigranu kartu obrane.
 • Law 13 - Umjetni prilagođeni rezultat i kazne opisane u prvom paragrafu vrijede samo ako je tacna otišla na drugu stranu pregrade.
 • Law 16 - Za vrijeme licitacije, dok su u upotrebi pregrade, promjena tempa može se primijetiti samo po sporosti ili brzini povrata tacne. Samo igrači koji primaju tacnu mogu ukazati na moguću nepravilnost. Dakle, prekršaj je ako igrač na strani pregrade gdje je došlo do promjene tempa ukaže na nepravilnost. Na taj način igrač dopušta da njegova strana izgubi nedužni status. Smatra se da je stanka od najmanje dvadesetak sekundi dovoljna da prenese neovlaštenu informaciju.
 • Law 20 - Pregled licitacije. Igrač može pregledati licitaciju pregledom licitacijskih kartica na tacni sve dok ih igrači ne sklone natrag u biding boksove. Tijekom prvog štiha, dok igrač još uvijek smije pregledati tijek licitacije, ali kartice više nisu na tacni, pregled licitacije daje mu protivnik s iste strane pregrade pismenim putem.
 • Law 25 do 32; Law 34; Law 36 do 39 - Za prekršaje pokrivene ovim člancima primjenjuje se:
 • Law 33 - Govori izvan redoslijeda poništeni su bez kazne.
 • Law 40 - Alerti. Ako je izveden alertirani govor, igrač alertira svom protivniku s iste strane pregrade. Kad se tacna preda drugoj strani oba protivnika moraju odmah alertirati partnerove govore.
 • Law 41A - Otvorena ataka izvan reda. Prekršiteljev protivnik s njegove strane pregrade mora pokušati spriječiti svaku otvorenu ataku prije reda. Zatvorena ataka izvan reda vraća se bez kazne u list. Otvorena ataka izvan reda vraća se bez kazne u list ako pregrada nije bila otvorena. Ako je pregrada otvorena nakon otvorene ataka izvan reda, ali ne krivicom izvođačeve strane Ako je izvođačeva strana nepravilno otvorila otvor pregrade, ataka je prihvaćena. Direktor će dodijeliti prilagođeni rezultat ako utvrdi da je igrač koji je otvorio pregradu mogao znati da će prihvaćanje atake biti u njegovu korist.
 • Law 73D - Ako je za vrijeme licitacije protivnik izveo svoj govor brzo, prikladno je prilagoditi tempo licitacije na normalnu brzinu odgađanjem svog govora (stavljanjem licitacijskih kartica ispred sebe, ali ne i na tacnu) ili čekanjem prije guranja tacne na drugu stranu.
 • Law 76 - Gledatelji ne smiju sjediti tako da vide obje strane pregrade.