Bridge klub "Rijeka"

29.09.2022. Četvrtak Ravlić - Škreblin 42 IMP
26.09.2022. Ponedjeljak Doričić - Butković V. 62,60%
22.09.2022. Četvrtak Skitarelić - Vila 71 IMP
19.09.2022. Ponedjeljak Putić - Pozderac 63,54%
15.09.2022. Četvrtak Erceg - Doričić 41 IMP
12.09.2022. Ponedjeljak Gvozdenovič - Skitarelić 58,30%
08.09.2022. Četvrtak Ravlić - Škreblin 60 IMP
05.09.2022. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 61,31%
01.09.2022. Četvrtak Vila - Cetina 59 IMP
29.08.2022. Ponedjeljak Matković - Marušić 64,07%
25.08.2022. Četvrtak Serdinšek - Kauzlarić 65,63%
22.08.2022. Ponedjeljak Žilić - Erceg 66,89%
18.08.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 56,99%
08.08.2022. Ponedjeljak Kvajo - Kauzlarić 65,48%
01.08.2022. Ponedjeljak Fabijanić - Glavić 61,31%
25.07.2022. Ponedjeljak Jovančević - Žilić 60,41%
18.07.2022. Ponedjeljak Erceg - Žilić 64,33%
11.07.2022. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 64,00%
07.07.2022. Četvrtak Starčević - Skitarelić 61,31%
04.07.2022. Ponedjeljak Fabijanić - Žilić 59,79%
30.06.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 36 IMP
27.06.2022. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 60,37%
23.06.2022. Četvrtak Gvozdenović - Skitarelić 61,07%
20.06.2022. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 65,28%
13.06.2022. Ponedjeljak Gruić-Grmuša - Schwarzl 60,41%
09.06.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 45 IMP
06.06.2022. Ponedjeljak Doričić - Butković V. 63,70%
02.06.2022. Četvrtak Kesić - Žilić 60,12%
23.05.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Starčević 64,33%
19.05.2022. Četvrtak Žilić - Kauzlarić 48 IMP
16.05.2022. Ponedjeljak Kvajo - Kauzlarić 62,16%
12.05.2022. Četvrtak Marušić - Matković 55 IMP
09.05.2022. Ponedjeljak Starčević - Skitarelić 62,94%
05.05.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 42 IMP
02.05.2022. Ponedjeljak Starčević - Žilić 62,52%
28.04.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 42 IMP
25.04.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 61,76%
21.04.2022. Četvrtak Glavić Z. - Fabijanić 60 IMP
14.04.2022. Četvrtak Žilić - Kesić 57,48%
11.04.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 66,85%
07.04.2022. Četvrtak Vrban - Marčelja 58,06%
04.04.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Bulajić 64,92%
31.03.2022. Četvrtak Doričić - Butković V. 66,27%
28.03.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 60,37%
24.03.2022. Četvrtak Blažević - Vila 55,40%
21.03.2022. Ponedjeljak Blažević - Vila 58,63%
17.03.2022. Četvrtak Gvozdenovič - Skitarelić 63,89%
14.03.2022. Ponedjeljak Kvajo - Cetina 62,50%
10.03.2022. Četvrtak Starčević - Guščić 58,00%
07.03.2022. Dan žena Jane SCLAUNICH - Vedran BUTKOVIĆ 64,00%
03.03.2022. Četvrtak Kesić - Žilić 73,44%
28.02.2022. Ponedjeljak Kesić - Žilić 70,18%
24.02.2022. Četvrtak Kvajo - Poklepović 61,19%
21.02.2022. Ponedjeljak Vila - Blažević 63,67%
17.02.2022. Četvrtak Žilić - Kesić 66,20%
14.02.2022. Ponedjeljak Kesić - Žilić 58,06%
10.02.2022. Četvrtak Cetina - Kauzlarić 64,98%
07.02.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 59,33%
03.02.2022. Četvrtak Doričić - Butković V. 59,68%
31.01.2022. Ponedjeljak Peroš - Starčević 58,06%
27.01.2022. Četvrtak Gvozdenovič - Skitarelić 60,71%
24.01.2022. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 61,07%
20.01.2022. Četvrtak Vila - Blažević 57,74%
17.01.2022. Ponedjeljak Erceg - Juračić 67,13%
13.01.2022. Četvrtak Kvajo - Poklepović 56,00%
10.01.2022. Ponedjeljak Blažević - Vila 63,00%
03.01.2022. Ponedjeljak Erceg - Butković V. 56,50%
27.12.2021. Božićni turnir Kesić - Putić 67,96%
20.12.2021. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 63,10%
09.12.2021. Četvrtak Skitarelić - Vila 49 IMP
06.12.2021. Ponedjeljak Vila - Skitarelić 62,96%
02.12.2021. Četvrtak Vila - Skitarelić 22 IMP
29.11.2021. Ponedjeljak Vila - Skitarelić 68,45%
25.11.2021. Četvrtak Vila - Blažević 29 IMP
22.11.2021. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 60,12%
15.11.2021. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 65,74%
11.11.2021. Četvrtak Škreblin - Ravlić 41 IMP
08.11.2021. Ponedjeljak Skitarelić - Vila 64,98%
21.10.2021. Četvrtak Putić - Butković V. 36 IMP
18.10.2021. Ponedjeljak Skitarelić - Bulajić 65,63%
14.10.2021. Četvrtak Blažević - Vila 78 IMP
11.10.2021. Ponedjeljak Škreblin - Ravlić 65,63%
07.10.2021. Četvrtak Škreblin - Ravlić 40 IMP
04.10.2021. Ponedjeljak Glad - Suljagić 61,48%
30.09.2021. Četvrtak Starčević - Peroš 44 IMP
27.09.2021. Ponedjeljak Skitarelić - Bulajić 63,70%
23.09.2021. Četvrtak Jovančević - Žilić 64 IMP
20.09.2021. Ponedjeljak Vila - Blažević 70,37%
16.09.2021. Četvrtak Jovančević - Žilić 34 IMP
13.09.2021. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 60,85%
09.09.2021. Četvrtak Žilić - Jovančević 38 IMP
06.09.2021. Ponedjeljak Blažević - Vila 65,50%
02.09.2021. Četvrtak Jovančević - Žilić 38 IMP
30.08.2021. Ponedjeljak Žilić - Jovančević 67,78%
23.08.2021. Ponedjeljak Jovančević - Žilić 62,00%
16.08.2021. Ponedjeljak Žilić - Jovančević 62,97%
09.08.2021. Ponedjeljak Jovančević - Žilić 62,98%
02.08.2021. Ponedjeljak Butković V. - Putić 60,65%
26.07.2021. Ponedjeljak Žilić - Jovančević 64,29%
19.07.2021. Ponedjeljak Vila - Starčević 71,49%
15.07.2021. Četvrtak Glad - Suljagić 46 IMP
12.07.2021. Ponedjeljak Kvajo - Doričić 71,23%
01.07.2021. Četvrtak Kvajo - Doričić 32 IMP
14.06.2021. Ponedjeljak Starčević Peroš 58,93%