Bridge klub "Rijeka"

28.09.2023. Četvrtak Kvajo - Poklepović 70 IMP
25.09.2023. Ponedjeljak Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 61,57%
21.09.2023. Četvrtak Kvajo - Poklepović 25 IMP
18.09.2023. Ponedjeljak Jovančević Robert - Žilić Ivica 64,98%
14.09.2023. Četvrtak Serdinšek - Starčević 41 IMP
11.09.2023. Ponedjeljak Peroš Gordana - Starčević Marijan 64,81%
07.09.2023. Četvrtak Marušić - Matković 51 IMP
04.09.2023. Ponedjeljak Jovančević Robert - Žilić Ivica 60,94%
28.08.2023. Ponedjeljak Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 63,88%
21.08.2023. Ponedjeljak Doričić Jasna - Kvajo Zoran 63,02%
31.07.2023. Ponedjeljak Karnelutti Ana - Komnenović Irena 59,70%
24.07.2023. Ponedjeljak Kvajo Zoran - Butković Vedran 70,84%
20.07.2023. Četvrtak Starčević - Vila 56,00%
18.07.2023. Četvrtak Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 59,21%
13.07.2023. Četvrtak Jovančević - Žilić 39 IMP
10.07.2023. Ponedjeljak Glavić Zoran - Fabijanić Dražen 59,56%
06.07.2023. Četvrtak Skitarelić - Vila 53 IMP
03.07.2023. Ponedjeljak Marušić Ozren - Matković Lovro 61,83%
29.06.2023. Četvrtak Matković - Marušić 61 IMP
26.06.2023. Ponedjeljak Erceg Iva - Žagar Boris 55,25%
19.06.2023. Ponedjeljak Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 61,23%
15.06.2023. Četvrtak Matković - Marušić 62 IMP
12.06.2023. Ponedjeljak Skitarelić Nenad - Vila Želimir 58,89%
05.06.2023. Ponedjeljak Jovančević Robert - Žilić Ivica 67,82%
01.06.2023. Četvrtak Ravlić Tamara - Juračić Ivan 61 IMP
29.05.2023. Ponedjeljak Juračić - Erceg 58,06%
25.05.2023. Četvrtak JOVANČEVIĆ Robert - ŽILIĆ Ivica 51 IMP
22.05.2023. Ponedjeljak Pozderac - Putić 60,66%
15.05.2023. Ponedjeljak Fabijanić - Glavić 64,42%
08.05.2023. Ponedjeljak Vila - Skitarelić 62,57%
24.04.2023. Ponedjeljak Vila - Starčević 64,60%
17.04.2023. Ponedjeljak Vila - Skitarelić 58,24%
03.04.2023. Ponedjeljak Putić - Pozderac 57,41%
27.03.2023. Ponedjeljak Kvajo - Doričić 62,74%
20.03.2023. Ponedjeljak Jovančević - Vila 70,38%
13.03.2023. Ponedjeljak Kauzlarić Boris - Kvajo Zoran 61,11%
09.03.2023. Dan žena Peroš Gordana - Starčević Marijan 65,54%
06.03.2023. Ponedjeljak Jovančević - Skitarelić 62,69%
02.03.2023. Četvrtak Fabijanić - Glavić Z. 52 IMP
27.02.2023. Ponedjeljak Matković Lovro - Marušić Ozren 65,30%
23.02.2023. Četvrtak Skitarelić - Jovančević 38 IMP
20.02.2023. Ponedjeljak Skitarelić Nenad - Vila Želimir 63,14%
16.02.2023. Četvrtak Katnić M. - Kauzlarić 45 IMP
13.02.2023. Ponedjeljak Doričić Jasna - Butković Vedran 59,52%
09.02.2023. Četvrtak Skitarelić - Gvozdenovič 69 IMP
06.02.2023. Ponedjeljak Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 63,37%
02.02.2023. Četvrtak Erceg Iva - Žagar Boris 57 IMP
30.01.2023. Ponedjeljak Matković Lovro - Marušić Ozren 62,03%
26.01.2023. Četvrtak Skitarelić - Jovančević 36 IMP
23.01.2023. Ponedjeljak Kauzlarić Boris - Cetina Mate 63,61%
19.01.2023. Četvrtak Žilić - Jovančević 77 IMP
16.01.2023. Ponedjeljak Kauzlaric Boris - Vila Želimir 61,75%
12.01.2023. Četvrtak Peroš - Starčević 60 IMP
09.01.2023. Ponedjeljak Skitarelić Nenad - Vila Želimir 66,84%
05.01.2023. Četvrtak Katnić M. - Kauzlarić 70 IMP
02.01.2023. Ponedjeljak Vila - Kauzlarić 61,00%
29.12.2022. Božićni turnir Kesić Luka - Cupač Tihomir 62,75%
22.12.2022. Četvrtak Skitarelić - Vila 39 IMP
19.12.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Vila 60,42%
15.12.2022. Četvrtak Jovančević - Žilić 59 IMP
12.12.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Gvozdenovič 61,36%
08.12.2022. Četvrtak Kesić - Juračić 87 IMP
28.11.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Vila 61,48%
24.11.2022. Četvrtak Ravlić - Škreblin 53 IMP
21.11.2022. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 68,24%
17.11.2022. Četvrtak Kesić - Juračić 69 IMP
14.11.2022. Ponedjeljak Vila - Skitarelić 63,29%
10.11.2022. Četvrtak Žilić - Jovančević 86 IMP
07.11.2022. Memorijal S.Poklepović & B.Dupor Putić D. - Pozderac A. 62,62%
03.11.2022. Četvrtak Kvajo - Poklepović 57 IMP
27.10.2022. Četvrtak Kesić - Juračić 54 IMP
24.10.2022. Ponedjeljak Matković - Marušić 67,35%
20.10.2022. Četvrtak Kauzlarić - Erceg 69 IMP
17.10.2022. Ponedjeljak Starčević - Peroš 68,96%
13.10.2022. Četvrtak Marčelja - Vrban 59 IMP
10.10.2022. Ponedjeljak Vila - Skitarelić 68,18%
06.10.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 74 IMP
03.10.2022. Ponedjeljak Butković M. - Ladić 59,31%
29.09.2022. Četvrtak Ravlić - Škreblin 42 IMP
26.09.2022. Ponedjeljak Doričić - Butković V. 62,60%
22.09.2022. Četvrtak Skitarelić - Vila 71 IMP
19.09.2022. Ponedjeljak Putić - Pozderac 63,54%
15.09.2022. Četvrtak Erceg - Doričić 41 IMP
12.09.2022. Ponedjeljak Gvozdenovič - Skitarelić 58,30%
08.09.2022. Četvrtak Ravlić - Škreblin 60 IMP
05.09.2022. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 61,31%
01.09.2022. Četvrtak Vila - Cetina 59 IMP
29.08.2022. Ponedjeljak Matković - Marušić 64,07%
25.08.2022. Četvrtak Serdinšek - Kauzlarić 65,63%
22.08.2022. Ponedjeljak Žilić - Erceg 66,89%
18.08.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 56,99%
08.08.2022. Ponedjeljak Kvajo - Kauzlarić 65,48%
01.08.2022. Ponedjeljak Fabijanić - Glavić 61,31%
25.07.2022. Ponedjeljak Jovančević - Žilić 60,41%
18.07.2022. Ponedjeljak Erceg - Žilić 64,33%
11.07.2022. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 64,00%
07.07.2022. Četvrtak Starčević - Skitarelić 61,31%
04.07.2022. Ponedjeljak Fabijanić - Žilić 59,79%
30.06.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 36 IMP
27.06.2022. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 60,37%
23.06.2022. Četvrtak Gvozdenović - Skitarelić 61,07%
20.06.2022. Ponedjeljak Ravlić - Škreblin 65,28%
13.06.2022. Ponedjeljak Gruić-Grmuša - Schwarzl 60,41%
09.06.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 45 IMP
06.06.2022. Ponedjeljak Doričić - Butković V. 63,70%
02.06.2022. Četvrtak Kesić - Žilić 60,12%
23.05.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Starčević 64,33%
19.05.2022. Četvrtak Žilić - Kauzlarić 48 IMP
16.05.2022. Ponedjeljak Kvajo - Kauzlarić 62,16%
12.05.2022. Četvrtak Marušić - Matković 55 IMP
09.05.2022. Ponedjeljak Starčević - Skitarelić 62,94%
05.05.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 42 IMP
02.05.2022. Ponedjeljak Starčević - Žilić 62,52%
28.04.2022. Četvrtak Kvajo - Kauzlarić 42 IMP
25.04.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 61,76%
21.04.2022. Četvrtak Glavić Z. - Fabijanić 60 IMP
14.04.2022. Četvrtak Žilić - Kesić 57,48%
11.04.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 66,85%
07.04.2022. Četvrtak Vrban - Marčelja 58,06%
04.04.2022. Ponedjeljak Skitarelić - Bulajić 64,92%
31.03.2022. Četvrtak Doričić - Butković V. 66,27%
28.03.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 60,37%
24.03.2022. Četvrtak Blažević - Vila 55,40%
21.03.2022. Ponedjeljak Blažević - Vila 58,63%
17.03.2022. Četvrtak Gvozdenovič - Skitarelić 63,89%
14.03.2022. Ponedjeljak Kvajo - Cetina 62,50%
10.03.2022. Četvrtak Starčević - Guščić 58,00%
07.03.2022. Dan žena Jane SCLAUNICH - Vedran BUTKOVIĆ 64,00%
03.03.2022. Četvrtak Kesić - Žilić 73,44%
28.02.2022. Ponedjeljak Kesić - Žilić 70,18%
24.02.2022. Četvrtak Kvajo - Poklepović 61,19%
21.02.2022. Ponedjeljak Vila - Blažević 63,67%
17.02.2022. Četvrtak Žilić - Kesić 66,20%
14.02.2022. Ponedjeljak Kesić - Žilić 58,06%
10.02.2022. Četvrtak Cetina - Kauzlarić 64,98%
07.02.2022. Ponedjeljak Žilić - Kesić 59,33%
03.02.2022. Četvrtak Doričić - Butković V. 59,68%
31.01.2022. Ponedjeljak Peroš - Starčević 58,06%
27.01.2022. Četvrtak Gvozdenovič - Skitarelić 60,71%
24.01.2022. Ponedjeljak Kvajo - Poklepović 61,07%
20.01.2022. Četvrtak Vila - Blažević 57,74%
17.01.2022. Ponedjeljak Erceg - Juračić 67,13%
13.01.2022. Četvrtak Kvajo - Poklepović 56,00%
10.01.2022. Ponedjeljak Blažević - Vila 63,00%
03.01.2022. Ponedjeljak Erceg - Butković V. 56,50%